Sexuella kränkningar och övergrepp

Att vara utsatt kan påverka både din fysiska och psykiska hälsa. Det är tyvärr vanligt med kränkningar och övergrepp och de kan handla om att någon säger kränkande ord till dig, tar på dig fast du inte vill, att någon går över dina gränser i en sexuell situation eller använder tvång eller våld för att ha sex med dig. Har du tidigare i livet blivit utsatt kan det göra att undersökningar och behandlingar i vården kan kännas extra jobbiga för dig.

Sexuella kränkningar och övergrepp

Att bli utsatt för hot, våld, sexuella kränkningar eller övergrepp kan göra att du får ångest, blir rädd, får ont i magen, får huvudvärk, känner dig trött, nedstämd eller deprimerad. Det kan också påverka din självkänsla. Det är vanligt att den som är utsatt känner skuld och skam.

Det är olagligt att kränka en annan individ och är aldrig okej.

Du behöver veta att det aldrig är ditt fel om du utsätts.

Det finns hjälp att få.

Har du känt dig pressad eller tvingad till sexuella handlingar? Berätta om din situation för vänner eller personer i din närhet som du litar på.

Om du har eller har haft negativa sexuella upplevelser eller erfarenheter kan det kännas extra jobbigt att genomgå undersökningar och behandlingar i sjukvården. Det kan vara fördelaktigt att någon i vårdpersonalen känner till vad du har varit med om för att du ska få ett så bra omhändertagande som möjligt. Vi inom vården jobbar med att bli bättre på att ställa frågor om våld och sexuell utsatthet till alla patienter.

Som utsatt kan du vända dig till Socialtjänsten i din kommun och på kvällar, nätter och helger vänder du dig istället till Socialjouren.

I en akut situation kan du vända dig till polisen på telefon 112.

Organisationer som kan hjälpa dig:

https://www.brottsofferjouren.se

https://kvinnofridslinjen.se/sv/

https://rikskriscentrum.se/

https://www.1177.se/liv–halsa/overgrepp-och-sexuella-trakasserier/valdtakt-sexuella-overgrepp-och-andra-sexualbrott/

http://rise-sverige.se/

https://storasyster.org/

https://www.nxtme.se/