Sexuella övergrepp

Våld i nära relationer påverkar hur du mår både fysiskt och psykiskt, därför skriver vi om det här. Det påverkar även dina barns fysiska och psykiska hälsa. Våld kan vara att du blir utsatt själv eller ser någon annan bli utsatt. Sexuella övergrepp kan vara både fysiska och psykiska och är tyvärr vanliga och förekommer i nära relationer. Det kan handla om att någon säger kränkande ord till dig, tar på dig fast du inte vill, att någon går över dina gränser i en sexuell situation eller använder tvång eller våld för att ha sex med dig. Har du tidigare i livet blivit utsatt kan det göra att undersökningar och behandlingar i vården kan kännas extra jobbiga för dig.

Sexuella övergrepp

Att bli utsatt för hot, bli kontrollerad, förnedrad, utsättas för kränkningar, trakasserier eller övergrepp och våld kan påverka dig på många sätt. Till exempel kan du få ångest, bli rädd, få ont i magen, få huvudvärk, känna sig trött, nedstämd eller deprimerad. Det kan också påverka din självkänsla. Det är vanligt att den som är utsatt känner skuld och skam.

Det är olagligt att kränka en annan individ och är aldrig okej.

Du behöver veta att det aldrig ditt fel om du utsätts. Det finns hjälp att få.

Har du blivit fasthållen, knuffad, slagen, sparkad eller skadad på något annat sätt? Har du känt dig pressad eller tvingad till sexuella handlingar av en närstående?

Om du tidigare haft negativa sexuella upplevelser eller erfarenheter kan det kännas extra jobbigt att genomgå undersökningar och behandlingar. Det kan vara fördelaktigt att någon i vårdpersonalen känner till vad du har varit med om för att du ska få ett så bra omhändertagande som möjligt. Du kan också bli erbjuden särskilt stöd om du önskar det.

Sexuell rehabilitering

Sexuell rehabilitering innebär att återvinna bästa möjliga sexuella funktion och sexuellt välbefinnande vid nedsatt eller förlorad sexuell hälsa efter skada eller sjukdom. Sexuell hälsa kräver en positiv och respektfylld inställning till sexualiteten och sexuella förhållanden.

Sexuell hälsa innebär möjligheten att ha njutbara och säkra sexuella upplevelser,

fria från tvång, diskriminering och våld

 

Organisationer som kan hjälpa dig:

https://www.brottsofferjouren.se

https://kvinnofridslinjen.se/sv/

https://rikskriscentrum.se/

https://www.1177.se/liv–halsa/overgrepp-och-sexuella-trakasserier/valdtakt-sexuella-overgrepp-och-andra-sexualbrott/

http://rise-sverige.se/