Kirurgi

Ungefär femtio procent av alla cancerpatienter genomgår enbart en operation eller en operation i kombination med strålbehandling. Operation är även det äldsta sättet att behandla en cancersjukdom.

Kirurgi

Att opereras innebär en stor påverkan på kroppen, hur stor påverkan blir beror på vilken typ av operation man genomgått. Vanligt vid en operation är att man i samband med att man tar bort tumören även tar en del av den friska vävnaden runt omkring samt de blod- och lymfkärl som gått till och från tumören. Det är också vanligt att man innan eller efter operationen får antingen cellgifter eller strålbehandling.

Läs mer om kirurgi hos Cancerfonden