Symtom-lymfödem

Här hittar du fysiska symtom som kan uppstå efter avslutad behandling mot cancer i nedre delen av buken. Forskning och erfarenheter visar att problem kan uppstå i relation till tarm, sexualitet, urinblåsa och lymfödem. Vår förhoppning är att denna information kan hjälpa dig i din cancerrehabilitering. 

Svullnad och tyngkänsla i benen

Upplever du en svullnad och tyngd i benen? Har du värk och märker att strumpkanten stramar hårdare runt ankeln än den brukar? Då kan det vara så att du har problem med lymfödem. I den här artikel tar vi upp hur lymfan fungerar, vad lymfödem är och hur det kan behandlas.

Läs mer