Symtom-fatigue (trötthet)

Här hittar du fysiska symtom som kan uppstå efter avslutad behandling mot cancer i nedre delen av buken. Forskning och erfarenheter visar att problem kan uppstå i relation till tarm, sexualitet, urinblåsa och lymfödem. Vår förhoppning är att denna information kan hjälpa dig i din cancerrehabilitering. 

Fatigue – trötthet

De allra flesta som genomgår en cancerbehandling drabbas av en trötthet som kallas fatigue. Denna trötthet kan göra att du tappar lust till sådant du tidigare orkat. Precis som detta kan komma att påverka andra delar av ditt liv kommer det med största sannolikhet att påverka ditt samliv.

Läs mer