Symtom-sexualitet

Här hittar du fysiska symtom som kan uppstå efter avslutad behandling mot cancer i nedre delen av buken. Forskning och erfarenheter visar att problem kan uppstå i relation till tarm, sexualitet, urinblåsa och lymfödem. Vår förhoppning är att denna information kan hjälpa dig i din cancerrehabilitering. 

Förändrad vaginal anatomi

Hur ser underlivet ut efter behandling? Anatomin kan vara förändrad efter operation eller strålbehandling och det kan påverka den sexuella funktionen. Operation vid en gynekologisk cancer kan ha gjort att slidan är förkortad, operation vid ändtarmscancer kan leda till att slidan får en förändrad vinkel.

Läs mer

Lustproblem

Tankar, tunga känslor och oro, stress, rädsla och tidigare negativa erfarenheter kan hämma lusten. Under och efter cancersjukdom är det vanligt att sexlusten försvinner eller att nivån blir lägre. Nedstämdhet, depression och biverkningar från läkemedel kan också påverka. I denna artikel tar vi upp hur din lust kan påverkas av cancersjukdom och behandling.

Läs mer

Påverkan på sexualitet för kvinnor

Det är viktigt att veta att långt ifrån alla som behandlats för cancer i nedre delen av buken får långvariga sexuella problem men i det akuta skedet av diagnos och behandling får alla någon form av påverkan på sin sexualitet. Vad som är ett bra sexliv är det bara du som kan säga. Hur fysisk sexuell funktion kan ha påverkats av cancerbehandlingen beskrivs här.

Läs mer

Påverkan på sexualitet för män

Bäckenområdet är ett område med mycket blodkärl, nerver och muskler. Dessa kan komma att påverkas av behandlingen på ett sätt som du kanske inte hade tänkt på innan.Till exempel om man behandlats för en ändtarmscancer så tänker man att tarmfunktionen kommer att förändras, men det är inte lika lätt att förstå att blåsan eller sexualiteten […]

Läs mer

Risk för vaginal sammanväxning

Efter avslutad strålbehandling kan slidslemhinnan vara sårig och irriterad. Då slidans väggar ligger mot varandra kan det därför hända att slidväggarna börjar att läka samman. Detta händer inte alla men alla behöver känna till att risken finns och vad man kan göra för att förhindra eller förebygga sammanväxning. Det kan du läsa om i denna artikel

Läs mer

Sexuell hälsa och rehabilitering

I denna artikel länkar vi till en broschyr som är framtagen för att öppna upp för samtal om sexuell hälsa under och efter cancerbehandling. Den är inte skriven för någon specifik diagnos utan vänder sig till alla som är berörda av cancersjukdom. Här får du även handfasta råd och tips!

Läs mer

Smärta i slidmynningen

Efter eller under en strålbehandling mot nedre delen av bäckenområdet finns det en del kvinnor som kan få smärta i slidmynningen i samband med samlag eller motsvarande. Om du har problem med det är det viktigt att känna till att det kan vara övergående men om tillståndet kvarstår finns det hjälp att få. Vi ger här en kort beskrivning av symtomet och länkar till hur det kan behandlas.

Läs mer

Svettningar, vallningar och utebliven mens

Redan efter ett par veckors strålbehandling kan du uppleva svettningar, värmevallningar, sköra slemhinnor och utebliven mens. Anledningen är att kroppen påverkas av den minskade östrogenproduktionen och beror på att äggstockarna fått en viss stråldos. Det gör att du har kommit in i ett för tidigt klimakterium eller, om du redan har gått igenom denna fas i livet tidigare, ett förstärkt klimakterium.

Läs mer

Tarmbesvär och påverkan på samlivet

Sexualitet och intimitet är en del av livet. Periodvis kan det dock vara något du inte vill, kan eller orkar lägga fokus på. Att ha problem med tarmarna och lida av diarré och gaser kan vara något som gör att du känner att du inte vill vara nära någon. I den här artikeln tar vi upp hur tarmbesvär kan påverka samlivet.

Läs mer