Utsatthet

Har du varit eller är utsatt för våld?

När vi pratar om våld är det lätt att förknippa det med det fysiskt våld. Men våld kan ta sig i uttryck på så många sätt. Du kan ha varit eller är utsatt för att någon säger kränkande ord till dig, tar på dig fast du inte vill, att någon går över dina gränser, använder tvång, kontroll och socialt isolerar dig. Är du utsatt eller om du tidigare i livet blivit utsatt kan det göra att undersökningar och behandlingar i vården kan kännas extra jobbiga för dig. Här kan läsa mer om det och hur du kan få stöd.

Läs mer

Förslag på hur du kan gå till väga

Du som är utsatt kan reagera på en gång eller få en reaktion först efter flera år. Det finns inga rätt och fel. Du kan reagera med känslor eller fysiskt. Du kan överraskas av känslor som du inte är beredd på. Trots att det inte är ditt fel att du blivit utsatt är det vanligt att ta på sig skulden för det som skett. Du kan få svårt att lita på andra. Oavsett hur du reagerar behöver dina upplevelser hanteras. Här kan du läsa mer om vilken hjälp och stöd det finns att få.

Läs mer