Om oss

Eftercancern.se är en del av ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet i nära samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Syftet med projektet är att förbättra och utveckla vården för canceröverlevare som fått onkologisk behandling mot bäckenområdet, ge stöd och bidra till förbättrad livskvalitet genom att stärka egenvården. Vidare syftar informationsportalen till att öka tillgängligheten till vetenskapligt baserade råd så att dessa råd når fler.

Den medicinska kunskap som förmedlas har till stora delar tagits fram vid Enheten för kliniska cancerepidemiologi. De lösningar vi presenterar grundas huvudsakligen på denna forskning och på erfarenheter vid BäckencancerRehabiliteringen på Jubileumskliniken. Enheten startades genom ett uppdrag från Västra Götalandsregionen till Regionalt Cancercentrum Väst. 

Styrgruppen för Efter Cancern består av följande personer:
Professor Gunnar Steineck, Klinisk cancerepidemiologi, Sahlgrenska akademin.
Professor Hans Rystedt, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Docent Johan Lundin, Institutionen för tillämpad IT, IT-fakulteten.

Projektledare och post-doc är:
Filosofie doktor Tomas Lindroth, Institutionen för tillämpad IT, IT-fakulteten och Klinisk cancerepidemiologi, Sahlgrenska akademin.

Registrerade doktorander som använder data från Efter Cancern är:
Anna-Sigridur Islind, Institutionen för ekonomi och IT, Högskolan Väst.
Katerina Cerna, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Chef vid Enheten för BäckencancerRehabiliteringen vid Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset är:
Överläkare och med dr Karin Bergmark.

Sjuksköterskor vid Enheten för BäckencancerRehabiliteringen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset är:
Specialistsjuksköterska i onkologi Linda Åkeflo.
Specialistsjuksköterska i onkologi Lisen Heden.
Specialistsjuksköterska i onkologi Karin Gustafsson.

EfterCancern.se har utformats i samråd med Hanna Wekell, kommunikationsstrateg, och Stefan Nilsson, webbutvecklare. En del av mjukvaran har utvecklats av Mark Meurer från OGLA AB.

Vill du veta mer? Du är även välkommen att kontakta info@eftercancern.se om allt som rör webbplatsen och projektet. Om du har medicinska frågor, ring oss på BäckencancerRehabiliteringen 031 - 342 79 36 vardagar mellan 9.00 och 11.30

Hjälp oss göra webbplatsen bättre

Eftercancern.se är en informationsportal för att ge information, råd och tips som förbättrar livskvalitén för alla som behandlats för cancer i buken. För att göra det så bra som möjligt behöver vi din hjälp.

Skriv gärna en kommentar om det är något vi kan förbättra. Du kan skriva en eller flera kommentarer i samma ruta.

Tack för ditt besök på EfterCancern.se!    Vill du hjälpa till mer? Fyll i din e-postadress så skickar vi en enkät lite längre fram med ytterligare frågor om hur vi kan göra sajten bättre.