Symtom-urin

Här hittar du fysiska symtom som kan uppstå efter avslutad behandling mot cancer i nedre delen av buken. Forskning och erfarenheter visar att problem kan uppstå i relation till tarm, sexualitet, urinblåsa och lymfödem. Vår förhoppning är att denna information kan hjälpa dig i din cancerrehabilitering. 

Ansträngningsinkontinens

Ansträngningsinkontinens drabbar främst kvinnor som vid klimakteriet får en östrogenbrist som kan bidra till att slemhinnan som tidigare varit veckad blir slät och därför inte håller tätt lika lätt. En förlossning kan också bidra till att musklerna vid urinröret försvagas och att urinröret sjunker ner i bäckenet, även detta kan leda till att man läcker […]

Läs mer

Blod i urinen

Efter din strålbehandling kan det uppstå blödningar i urinblåsan som beror på att strålningen påverkar slemhinnan i urinröret. När du kissar retas slemhinnorna, som redan är sköra efter strålbehandlingen, och du kan därför kissa blod. Blodkärlen i urinblåsan kan vara ytliga efter avslutad strålbehandling och det gör att det lättare blöder. Det kan hända att […]

Läs mer

Tömningsproblem av urinblåsan

Efter onkologisk behandling mot nedre delen av buken kan man få problem med urinläckage, trängningar och svårighet att kissa. Tömningsproblem av urinblåsan kan vara olika saker som att det kan vara svårt att komma igång med att kissa, du kan ha en svag stråle/försvagat urinflöde, urinstrålen kan komma spridd, urinflödet kan avstanna och starta igen […]

Läs mer

Trängningsinkontinens/överaktiv blåsa

Om du har problem med trängningar så behöver du ofta gå på toaletten, vad som räknas som ofta kan vara lite svårt att veta men en generell regel är att mer än 8 gånger/dag och i vissa fall upp till 20 gånger på ett dygn kan ses som mycket. Det kan även vara så att […]

Läs mer

Urininkontinens

Urinblåsan hos en vuxen rymmer cirka 5-6 deciliter och de flesta behöver gå på toaletten 4-8 gånger per dygn. Antalet toalettbesök under dygnet kan variera beroende på hur mycket man druckit, men kroppen behöver oftast minst ett par liter vatten per dygn via mat och dryck för att alla celler och organ ska fungera normalt. […]

Läs mer