Om oss

Eftercancern.se är en del av ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet i nära samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Syftet med projektet är att förbättra och utveckla vården för canceröverlevare som fått onkologisk behandling mot bäckenområdet, ge stöd och bidra till förbättrad livskvalitet genom att stärka egenvården. Vidare syftar informationsportalen till att öka tillgängligheten till vetenskapligt baserade råd så att dessa råd når fler.

Den medicinska kunskap som förmedlas har till stora delar tagits fram vid Enheten för kliniska cancerepidemiologi. De lösningar vi presenterar grundas huvudsakligen på denna forskning och på erfarenheter vid Enheten för cancerrehabilitering numera BäckencancerRehabiliteringen på Jubileumskliniken. Enheten startades genom ett uppdrag från Västra Götalandsregionen till Regionalt Cancercentrum Väst. 

Styrgruppen för Efter Cancern består av följande personer:
Professor Gunnar Steineck, Klinisk cancerepidemiologi, Sahlgrenska akademin.
Professor Hans Rystedt, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Docent Johan Lundin, Institutionen för tillämpad IT, IT-fakulteten.

Projektledare och post-doc är:
Filosofie doktor Tomas Lindroth, Institutionen för tillämpad IT, IT-fakulteten och Klinisk cancerepidemiologi, Sahlgrenska akademin.

Registrerade doktorander som använder data från Efter Cancern är:
Anna-Sigridur Islind, Institutionen för ekonomi och IT, Högskolan Väst.
Katerina Cerna, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Chef vid Enheten för BäckencancerRehabiliteringen vid Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset är:
Överläkare och med dr Karin Bergmark.

Sjuksköterskor vid Enheten för BäckencancerRehabiliteringen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset är:
Specialistsjuksköterska i onkologi Linda Åkeflo.
Specialistsjuksköterska i onkologi Lisen Heden.
Specialistsjuksköterska i onkologi Karin Gustafsson.

EfterCancern.se har utformats i samråd med Hanna Wekell, kommunikationsstrateg, och Stefan Nilsson, webbutvecklare. En del av mjukvaran har utvecklats av Mark Meurer från OGLA AB.

Vill du veta mer?  Du är även välkommen att kontakta info@eftercancern.se om allt som rör webbplatsen och projektet.