Strålning

Strålbehandling är en av de vanligaste behandlingsmetoderna för att bota en cancersjukdom. Strålbehandling kan även ges för att förebygga återfall.

Strålning

Till skillnad mot cellgifter så ges strålningen mot ett avgränsat område på kroppen, inriktad mot tumören. Även om strålningen riktas mot just cancertumören påverkas även de friska cellerna i omgivande organ av behandlingen, dessa har dock lättare för att reparera sig efteråt. Eftersom strålningen även påverkar de friska cellerna så kan den ge biverkningar. Dessa varierar beroende på vilken del av kroppen du har blivit strålad mot.

Läs mer om strålbehandling hos 1177
Läs mer om strålbehandling hos Cancerfonden

Läs mer om strålbehandling och biverkningar i bifogad broschyr nedan som är framtagen av Nationellt Hälsoinstitut i USA (U.S. Department of Health & Human Services | National Institutes of Health). I broschyren tar man upp vad strålbehandling är och hur det påverkar cancerceller, olika biverkningar och råd om hur de kan hanteras.

Radiation Therapy and you