Cervixcancer/Livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer eller cervixcancer uppstår från cellförändringar i nedre delen av livmodern, men det är viktigt att veta att alla cellförändringar inte utvecklas till cancer.

Cervixcancer / Livmoderhalscancer

Humant papillomvirus (HPV) kan ge upphov till cellförändringar och är ett virus som överförs via sexuell kontakt. Många kvinnor har någon gång i livet varit bärare av viruset, men oftast läker det ut av sig själv och är då helt ofarligt. HPV-vaccin ger skydd mot de vanligaste typerna av HPV som kan orsaka livmoderhalscancer.

Symtom

Det vanligaste symtomet på cervixcancer är kontaktblödningar som kan uppstå till exempel i samband med samlag. Även blodiga flytningar kan vara ett tecken på livmoderhalscancer. Ofta börjar det med blödningar vid enstaka tillfällen för att sedan uppstå mer frekvent. I ett tidigt stadium ger livmoderhalscancer inga symtom, därför är det viktigt att gå på de regelbundna cellprovtagningar som du blir kallad till från 23 till 60 års ålder.

Behandling

Vilken behandling man får beror på vilken typ av tumör det handlar om och i vilket stadium sjukdomen upptäckts. Tidiga stadier opereras och om man vid operationen kan konstatera spridning till t ex. lymfkörtlar får du strålbehandling och cellgiftsbehandling. Om cancern är mer lokalt omfattande behandlas du med strålbehandling och cellgifter.

Läs mer om HPV-vaccination och livmoderhalscancer hos 1177
Läs mer om livmoderhalscancer hos cancerfonden
Läs mer om gynekologisk cellprovskontroll