Vaginalcancer

Vaginalcancer, cancer i slidan, är en ovanlig cancerform som har starka samband med HPV-viruset. Sjukdomen drabbar främst äldre kvinnor.

Vaginalcancer

Symtom

Symtom på vaginalcancer kommer ofta smygande och kan vara svåra att bedöma. Blödningar och blodiga flytningar är vanliga symtom på vaginalcancer. Det kan även vara så att du blöder i samband med samlag.

Behandling

Vaginalcancer behandlas oftast med strålbehandling, ibland i kombination med cellgifter. Operation kan bli aktuellt om sjukdomen upptäcks tidigt och tumören är liten, i så fall kombineras operationen vanligtvis med strålbehandling.