Vulvacancer

Vulvacancer är cancer i de yttre könsorganen, det vill säga blygdläpparna och området omkring dem, även kallat mellangården. Sjukdomen drabbar generellt äldre som genomgått klimakteriet, men förekommer också hos yngre kvinnor och är relativt ovanlig.

Vulvacancer

Symtom

Vanliga symtom för sjukdomen är sveda, klåda, blödningar och sår som inte läker. Även en knöl eller hudförändringar i blygden kan vara symtom.

Behandling

Behandling av vulvacancer sker oftast genom operation, tumören tas då bort. Beroende på var tumören sitter, kan det bli aktuellt att ta bort delar av urinröret och klitoris. Det kan även bli aktuellt med strålbehandling i anslutning till operationen. Vilken typ av behandling du får beror på i vilket stadium sjukdomen diagnosticeras och var tumören är belägen.

Läs mer om vulvacancer hos Nätverket mot gynekologisk cancer