Användning av vaginalstav

  • risk för vaginal sammanväxning

Om slidslemhinnan har läkt samman helt, har du fått så kallad vaginal stenos, eller en delvis sammanläkning. Då kan det vara möjligt att tänja upp vagina med hjälp av en vaginalstav. Du kan prova dig fram med vaginalstaven och försöka tänja. Ibland kan en sådan tänjning innebära att det blöder lite, vilket inte är farligt, men det ska inte göra ont.

Användning av vaginalstav

Att förebygga sammanläkning av vaginas slemhinna

Alla kroppens slemhinnor är känsliga för strålbehandling. När strålbehandlingen är avslutad är det normalt att kroppen vill läka och slemhinnan i underlivet kan hos vissa kvinnor börja läka ”överdrivet”, det vill säga bilda ärrvävnad eller små läkningsstråk mellan slidslemhinnans väggar. Det är därför du rekommenderas att använda vaginalstav, ett hjälpmedel som kan förhindra och förebygga att det sker. Det kanske inte känns viktigt just när du är klar med strålbehandlingen men längre fram kan det kännas viktigt för dig att ha en så normal anatomi som möjligt för att kunna göra gynekologiska undersökningar eller för att kunna ha vaginalt sex. En vaginalstav ska du ha fått av din behandlande läkare eller sjuksköterska.

Sammanläkt slemhinna

Om slidslemhinnan har läkt samman helt, har du fått så kallad vaginal stenos, eller en delvis sammanläkning. Då kan det vara möjligt att tänja upp vagina med hjälp av en vaginalstav. Du kan prova dig fram med vaginalstaven och försöka tänja. Ibland kan en sådan tänjning innebära att det blöder lite, vilket inte är farligt, men det ska inte göra ont.

Användning av vaginalstav

Vid tänjning av vaginan är det viktigt att använda glidmedel eller olja. Du applicerar detta på vaginalstavens topp. För sedan in staven långsamt i slidan, så långt du kan komma utan att forcera. Denna övning ska inte göra ont, gör det ont ska du avbryta och vi rekommenderar dig att ta upp detta med din gynekolog, sjuksköterska eller läkare. Det kan hända att staven halkar ut när du gör denna övning, tryck då försiktigt in den igen. Håll sedan staven med ett lätt till måttligt tryck under 5-10 minuter. Öka successivt trycket och försöka pressa undan sammanväxningar och eventuella förträngningar.

Vi rekommenderar att du använder vaginalstaven varje dag under den första månaden, därefter räcker det ofta med 2-3 gånger i veckan. För att användandet av vaginalstaven ska ge ett lyckat resultat kan du behöva hålla på med dessa övningar regelbundet i 2-3 år. Du kan också få hjälp med bedömning och eventuellt dilatation hos en gynonkolog, gynekolog eller barnmorska med kunskap om detta. Fråga din läkare eller sjuksköterska om råd vart du kan vända dig.

Innan och efter användning

Det är viktigt att du innan användning av vaginalstaven använder antingen glidmedle eller olja. Glidmedel finns att köpa på apoteket, men du kan med fördel även använda dig av olja. Till exempel oliv- eller mandelolja.

Efter användning av vaginalstaven kan du tvätta den med tvål och vatten, skölj sedan av den och torka den eller låt den stå och lufttorka.

Blödning i samband med anvädning av vaginalstav

Det är vanligt med mindre blödningar eller blodtillblandad flytning i samband med införandet av staven, dessa uppstår då du tänjer isär de sammanväxta slidväggarna. En sparsam blödning efter att du har använt vaginalstaven är därför helt normalt och inget du behöver oroa dig för.

Om sammanväxning av vagina skett och påverkan på sexualiteten

Det kan vara så att en sammanläkning av vaginan har skett, men att du kanske inte känner att du vill eller kan göra något åt det. I sådana fall är det inte möjligt att genomföra gynekologisk undersökning. Om du inte berörs eller besväras av det, finns det ingen anledning att vara orolig eller starta några åtgärder, utan då är det din känsla och acceptans som är viktig. Om du är eller önskar vara sexuellt aktiv med egensex eller partner, är det viktigt att veta att det finns möjligheter till olika variationer av sexuell stimulering. Att ha en bibehållen vagina behöver inte innebära att sexualiteten är opåverkad. Omvänt kan det även vara så att en kvinna som har en sammanväxt vagina kan ha ett väl fungerande sexliv, då sexuell stimulering kan ske på många varierade sätt.

Här är en länk till en kort film där vi pratar om vaginalstavsanvändning: Film 1177 Vaginalstavsanvändning efter strålbehandling mot bäckenområdet