Hormonersättningsmedel

För dig som inte kommit in i klimakteriet före cancerbehandlingen kan det vara aktuellt med tabletter eller plåster som ersätter det östrogen som din kropp inte längre producerar. Detta är något du behöver ta upp med din läkare.

Hormonersättningsmedel

Om du inte hade kommit in i klimakteriet före cancerbehandlingen kan det hända att du efter din behandling kommer in ett för tidigt klimakterium. Om så är fallet behöver du prata med din läkare om systemisk behandling (hormonersättning). Typiska klimakteriella symtom är: sköra slemhinnor, svettningar och värmevallningar. Systemisk behandling är viktig, inte bara för att motverka symtomen utan även för att skydda dig mot benskörhet och framtida hjärt- och kärl-sjukdomar. Med systemisk behandling menas här tabletter eller plåster som ersätter de hormoner som dina äggstockar inte längre producerar. Om du har livmodern kvar behöver din läkare sätta in dig på ett hormonpreparat som är anpassat för det.