Minifom/Dimetikon

  • Minifom/Dimetikon

Minifom/Dimetikon är ett medel som används mot ökad gasmängd i mag-tarmkanalen. Det bryter ner skum och bubblor, som till största delen orsakas av nedsvald luft, som tarmen kan ha svårare att ta hand om efter strålbehandlingen.

Minifom/Dimetikon

Tarmens slemhinna blir påverkad av strålbehandling och kan göra att tarmen inte ”tar hand om” gaserna på samma sätt som tidigare. Du kan då känna dig uppblåst i buken, svullen och till och med få kraftiga buksmärtor av det. Då behöver du ett medel som ”tar hand om” gaserna. Minifom/Dimetikon verkar lokalt i mag-tarmkanalen och tas inte upp av kroppen. Full effekt av Minifom/Dimetikon uppnås först efter ett par dygns behandling.

Hur tar jag Minifom/Dimetikon?

Ta 3-4 kapslar av Minifom/Dimetikon 200 mg per tillfälle, gärna flera gånger per dag och även vid behov. Eftersom Minifom/Dimetikon verkar lokalt i mag-tarmkanalen och inte tas upp av kroppen kan dosen 3-4 kapslar upprepas vid fortsatta besvär, och det finns ingen övre dosbegränsning.

Biverkningar

Det finns inga bivekningar av Minifom/Dimetikon.

För kännedom

Minifom/Dimetikon innehåller gelatin

Film

Klicka här: Film 1177 Läkemedel vid tarmproblem för att se en kort film om läkemedel som kan vara hjälpsamma vid tarmproblem efter cancerbehandling