Råd om tarmhälsa och rökning

Att bli rökfri har många positiva effekter på hälsa och välbefinnande men gör också att strålbehandlingen blir mer effektiv och biverkningarna minskar.

Råd om tarmhälsa och rökning

Rökning ökar risken för biverkningar på slemhinnan som fått strålbehandling oavsett var i kroppen du behandlats. Har du fått strålbehandling mot nedre delen av buken blir tarm och slemhinna i underlivet påverkade. Det du själv kan göra för att påverka biverkningarnas omfattning är att avstå helt från rökning under strålbehandlingen och även efteråt.

Att sluta röka ger positiva effekter på bland annat lös avföringskonsistens, hur ofta du behöver gå på toa och tömma tarmen samt hur akut trängningen är.

Här kan du få råd och stöd

Din vårdcentral – här kan du få råd och stöd när du vill sluta röka. Alla vårdcentraler har utbildade tobaksavvänjare.

Ditt sjukhus – på sjukhusen finns det oftast en mottagning för tobaksavvänjning, kontakta ditt närmaste sjukhus för mer information.

Apotek – här kan du få hjälp med att välja nikotinersättningsmedel som
kan passa dig under avvänjningsperioden

Rökfri – kostnadsfria sluta-röka program för mobilen eller datorn

Sluta röka linjen – gratis rådgivning och stöd för att sluta röka
Telefon 020-84 00 00