Toalettgympa

  • toalettgympa

Det kan finnas många orsaker till varför man läcker avföring. Oavsett vilken den bakomliggande orsaken är så upplever de allra flesta att det är genant och förenat med ett stort obehag. I den här artikeln kommer vi ge tips och övningar som kan underlätta det för dig som har problem med läckage.

Toalettgympa

Har du blivit strålbehandlad mot buken kan den inflammation som uppstår göra att du får problem avföringsinkontinens. Detta gör bland annat att det bildas mer slem, att de blöder och att tarmväggen blir mindre elastisk. Om du strålats mot ändtarmen så har strålningen med största sannolikhet påverkat nerver, tarmväggen och slutmusklerna, vilket gör att har svårare att knipa och hålla dig. Här beskriver vi de övningar du kan göra för att öva upp ringmuskeln och öka kontrollen på din avföring.

Så här fungerar avföringsmekanismen

Runt ändtarmsöppningen finns två ringformade muskler som styr och kontrollerar din avföring. För en del fungerar inte denna reflex för att:

  • ringmusklerna är för svaga
  • nerverna som hänger ihop med ringmusklerna är skadade
  • man inte håller emot på rätt sätt

Gympa för bättre kontroll

De som har läckt avföring i ett socialt sammanhang kommer att göra allt för att det inte ska hända igen. Det kan innebära att minsta avföringsträngning leder till omedelbart toalettbesök. Ändtarmen och ringmusklerna behöver tränas och ditt självförtroende stärkas för att hjälpa dig när situationer uppstår då du måste hålla emot avföring för att det inte finns omedelbar tillgång till toalett.

Du kan uppleva att tarmen påverkas av nervositet, oro och ångest. Avföringen blir då lösare, mer frekvent och du får mer bråttom vid trängningar. Om du får panik när tarmen är full kan det leda till att trängningen blir ännu starkare. När detta inträffar spänner de flesta sig ännu mer och håller andan. Då ökar trycket på buken och ändtarmen och det blir ännu svårare att hålla tillbaka avföringen och risken för läckage är stor. Avslappning och normal andning hjälper till att hålla kvar avföringen. Istället för att rusa in på toaletten, försök stå still eller sitt ner, andas djupa andetag och vänta tills avföringsträngningen avtar. Detta går förmodligen inte vid vare sig första eller andra försöket. Om trängningen är mycket stark, pröva att sitta på toaletten och försök fördröj tömningen. Se hur länge du kan vänta tills du måste tömma tarmen.

Om du prövar att hålla avföringen och kombinerar det med knipövningar (se instruktion) kommer det successivt att bli lättare att hålla avföringen. Ju längre du kan hålla avföringen desto mer vätska tas upp av tarmen och avföringen blir lättare att hålla emot. Om du går på toa två eller tre gånger på morgonen kommer du så småningom att kunna tömma mer vid ett tillfälle. Ju mer du övar desto bättre blir ditt självförtroende och tillfällen av panik blir färre.

Nästa gång du behöver tömma tarmen pröva detta:

  1. Håll emot så länge du kan! Det är ok om det bara går några sekunder i början – det kommer att bli bättre. Det kommer att kännas bättre om du slappnar av och andas lugnt. Försök att hålla dig längre och längre. Övning ger färdighet!
  2. Det kan hjälpa att ta med någonting att läsa. Slappna av och andas lugnt!
  3. När du kommit så långt att du kan sitta på toaletten och hålla emot avföringen ett par minuter kommer den obehagliga känslan i samband med trängningen att försvinna. Res dig upp och lämna toaletten. Återvänd efter ett par minuter när trängningen är borta och försök tömma tarmen.
  4. Du kommer att märka att du gradvis kommer att kunna öka tiden och avståndet till toaletten. Det kan ta tid. Öva både på detta program och på att stärka bäckenbotten så kommer du att märka resultat.