Förstoppning

Om du har problem med förstoppning innebär det att du har svårt att tömma tarmen och att avföringen är hård och trög.

Förstoppning

Efter en cancerbehandling är det mycket i kroppen som inte fungerar riktigt som vanligt och cellgiftsbehandlingar kan leda till att tarmarnas funktion påverkas och man kan till exempel bli förstoppad.

Att ha förstoppning kan göra ont, då avföringen är hård och du har svårt att gå på toaletten. Har du problem med förstoppning och fortfarande äter mediciner efter din cancerbehandling är det mycket möjligt att förstoppningen beror på medicinerna du äter. Du kan till exempel få förstoppning om du äter morfinpreparat, om du tar tabletter mot illamående eller vid olämplig dosering av stoppande mediciner. Det är även viktigt att veta att om du behövt äta stoppande mediciner under en längre tid kan det vara så att du behöver minska dosen och ta det förebyggande. Prata med din läkare/sjuksköterska för att se om det finns andra alternativ eller något du kan göra för att det ska bli bättre.

Läs mer om förstoppning på 1177.