Svullnad och tyngdkänsla i benen

Upplever du en svullnad och tyngdkänsla i ben/fötter och buk/blygd eller stramar det runt strumpkanten på ett sätt det inte tidigare gjort? Detta kan bero på att lymfvätska samlas och i så fall har du något som kallas för lymfödem. Lymfödem kan uppstå efter att man opererat bort lymfkörtlarna i ljumskarna och buken eller genomgått strålbehandling mot buk och bäckenområdet.

Svullnad och tyngkänsla i benen

De första symtomen på lymfödem brukar vara att det spänner och stramar i huden, en lättare svullnad och/eller en känsla av tunga ben eller fötter. Stelhet i området eller att strumpornas resår stramar kan också vara tidiga tecken. Om du har noterat svullnad och tyngdkänsla i ben, fötter, buk eller blygd är det viktigt att du får en bedömning och tidig behandling för att ödemet inte ska förvärras. En av behandlingens främsta syften är att förhindra att ödemet ökar. Ökat ödem kan leda till att det blir manifest och förhårdnad i vävnaden. Till sist kan man även bli mycket stel. En tidig behandling kan förhindra detta och behandling mot lymfödem kommer minska svullnad, tyngdkänsla och även eventuell värk. Vad många inte känner till är att den allra bästa behandlingen man kan få mot lymfödem är kompressionsstrumpor/byxor.

Lymfa och lymfsystemet

Lymfsystemet är kroppens reningsverk. Blodomloppet är ett helt kretslopp som består av hjärta, artärer och vener. Lymfsystemet däremot är ett halvt kretslopp med initial lymfvävnad som suger upp, lymfkärl som transporterar och lymfkörtlar som renar. När lymfvätska renats i en körtelstation förs den vidare in i större lymfstammar för att slutligen återföras till blodomloppet.

När blodet pumpas ut från hjärtat pressas det ut genom artärer och små blodkärl för att ge näring och syre till vävnaden. Vätska i vävnaden återförs till blodomloppet förutom cirka en tiondel som blir kvar i vävnaden. I den vätskan finns partiklar som lymfsystemet tar hand om om. Normalt produceras cirka två 2 liter lymfvätska per dag i vår kropp. Lymfsystemet har kapacitet att suga upp cirka 10 liter per dag. Det betyder att om man har opererat bort eller fått strålbehandling mot lymfkörtlar så kan man ändå ha tillräcklig kapacitet vid normal belastning. De lymfkörtlarna som skadats växer aldrig ut igen. Däremot bygger lymfkärlen nya vägar och letar sig fram till fungerande vävnad och körtlar vilket är positivt för kapaciteten att transportera lymfvätska.
Vad som händer vid belastning

Vid tungt muskelarbete pumpas mycket blod runt i musklerna och mer lymfa behöver sugas upp. Statiskt arbete belastar kroppen mer än dynamiskt arbete. Benen måste vila och få tid att suga upp den vätska som bildats. Blodet följer tyngdlagen och därför kan det vara jobbigt att stå länge. Om dessutom bakterier finns i området, får lymfkörtlarna mer att rena och mer vätska behöver sugas upp.

Extrem värme belastar också lymfsystemet. Dels för att det bildas mer vätska, dels för att transportkapaciteten försämras. Även hårt åtsittande kläder stör det fria flödet, så tänk gärna på att klä dig i löst sittande kläder.

Symtom på lymfödem

De första symtomen kan vara att det spänner och stramar i huden, en lättare svullnad och/eller en känsla av tunga ben eller fötter. Du kan också känna av trötthet i benen, stelhet i området. Att strumpornas resår stramar kan också vara tidiga tecken.

Lymfödem kan vara lätt till måttligt besvärande för den drabbade men i vissa fall kan svullnaden och tyngden vara mycket omfattande och handikappande, det kan vara svårt att röra sig, gå och ta sig fram. Det kan handla om allt från att känna en känsla av stramhet och stelhet i vävnaden till att det är invalidiserande, tungt och mycket svullet. Alla svullnader i ben, buk och bäcken beror inte på lymfödem utan kan ha andra orsaker såsom blodpropp (ventrombos). Finns svullnad som är hård, röd och öm ska du alltid söka sjukvård för att undersöka om det kan vara en blodpropp.

Läs mer om bloddproppar på 1177.

Om du har noterat svullnad och tyngdkänsla i ben, fötter, buk eller blygd är det viktigt att du får en bedömning och tidig behandling för att ödemet inte ska förvärras. Om symtomen inte försvinner utan kommer tillbaka vid upprepade tillfällen bör du söka en lymfterapeut för lämplig behandling.

Infektioner

Om du får stark smärta i benet, bli röd, varm och svullen och får feber, kan det vara en så kallad rosinfektion (erysipelas). Det kan även vara en blodpropp det handlar om så uppstår dessa problem är det ovasett viktigt att du alltid söker vård för att få diagnos. Rör det sig om en infektion kommer du behandlas med antibiotika och därmed häva den lokala infektionen. Bakterierna kommer oftast in genom huden.

Läs mer om rosfeber hos 1177.

Framtiden

Lymfkörtlarna förnyas aldrig, lymfkärlen däremot bygger nya vägar och letar sig fram till fungerande vävnad och körtlar vilket är positivt för kapaciteten att transportera lymfvätska. Det innebär att du alltid har en nedsatt känslighet för att få lymfödem. Ofta lär man sig att känna efter hur mycket man klarar av och hur mycket man kan belasta kroppen. Var alltid lyhörd för din kropps signaler och ta dem på allvar!