Sexuell hälsa och rehabilitering vid cancersjukdom

I denna artikel länkar vi till en broschyr som är framtagen för att öppna upp för samtal om sexuell hälsa under och efter cancerbehandling. Den är inte skriven för någon specifik diagnos utan vänder sig till alla som är berörda av cancersjukdom. Här får du även handfasta råd och tips!

Sexuell hälsa och rehabilitering vid cancersjukdom

Förändrade fysiska förutsättningar och förändrad kroppsuppfattning och självbild kan orsaka nedsatt sexuell funktion och njutning men det kan också handla om att dina nära relationer har förändrats. Kroppen samspelar med psyket och din relation med dig själv eller med din partner. Vissa behandlingar kan ha en direkt fysiologisk påverkan på sexualiteten.

Tankar, känslor och kroppens förändringar kan påverka ditt sexliv. Biverkningar av behandlingen kan göra att du upplever trötthet, sämre aptit, sköra slemhinnor och smärta, vilket kan sänka din lust, upphetsning, erektion och orgasmförmåga. Hur man mår under sina behandlingar är individuellt och det kan vara vanligt att känna ”Jag har tappat lusten” och/eller ”Jag har stängt av mitt underliv”. För vissa kan sexlusten öka under cancerbehandlingen då det är livsbejakande och står som en motbild till cancersjukdomen.

Vilka är de vanligaste sexuella problemen
under och efter cancerbehandlingen?

Minskad eller utebliven sexuell lust
Erektionsproblem
Bristande fukt
Orgasmproblem
Samlagssmärta
Påverkad sädesavgång
Känselförändringar
Smärtor
Svårt med analsex
Svårt med vaginalsex
Svårt med oralsex
Obalans i relationer
Svårighet att bli förälder

Om du klickar här: PDF Sexuell hälsa och rehabilitering vid cancersjukdomkommer du till Sahlgrenska Universitetssjukhusets hemsida där vår broschyr om sexuell hälsa och rehabilitering vid cancersjukdom finns. I den finns handfasta tips och inspiration om hur du kan väcka din sexlust, locka fram lusten och det ges även förslag på olika sexhjälpmedel. Vi hoppas du kan få lite inspiration oavsett ålder, kön, om du har partner eller är singel.