Förslag på hur du kan gå tillväga

Du kan behöva stöd vid flera olika tillfällen när du har varit utsatt för våld. Du kan söka akut när våldet nyligen har hänt och för att ta dig relationen. Du kan också behöva söka stöd senare och få hjälp med att hantera konsekvenser som våldet har på din hälsa och ditt mående. I denna artikel ger vi förslag på organisationer som kan hjälpa dig.

Förslag på hur du kan gå till väga

Du kan var utsatt på olika sätt. Vid all form av våld är det vanligt att det sker en gradvis normalisering och det kan vara svårt att förstå att du är utsatt. Kärlek och omsorg kan finnas kvar parallellt med våldet och det kan handla om att våldet förekommer i olika perioder varvat med bra perioder.

Det är vanligt att stanna kvar i en relation trots utsatthet. Du kan känna att personen har många goda sidor som gör att du vill vara kvar och du hoppas och kanske får löften om att det ska ändra sig och bli bättre. Att vara kvar kan för vissa kännas tryggare än att lämna för att bibehålla någon form av kontroll över situationen. Det kan också vara så att du kan känna skuld och ifrågasätta dig själv. Nedbrytningsprocessen av din självkänsla kan ha pågått länge och du tror nästan att det är ditt eget fel att du är utsatt. Att vara utsatt för våld under lång tid påverkar sättet du ser på dig själv, bidrar ofta till osäkerhet, oro och ångest, stress men också andra hälsoproblem. Läs mer här: Har du varit eller är utsatt för våld?

Det är viktigt att komma ihåg att det aldrig är ditt fel!

Det kan ta tid att ta sig ur en relation som har inslag av våld. Du kan vara rädd att lämna en relation för att du inte vet hur hen ska reagera. Du kanske är eller har blivit hotad. Samtidigt kan kärlek och omsorg, gemensamt ansvar för barn och husdjur, ekonomisk otrygghet, familjemedlemmar göra att du har att du har särskilt svårt att lämna.

”Jag blev våldtagen vid 17 års ålder och våldtagen inom äktenskapet vid ca 27 års ålder. Det har tagit mig större delen av mitt liv att komma vidare från detta”. Annika, 62 år

Stöd du kan behöva

Berätta om din situation för vänner eller personer i din närhet som du litar på. Att någon känner till hur du har det kan underlätta för dig. Är du under pågående utredning eller behandling mot cancersjukdom, uppföljning eller rehabilitering kan det vara värdefullt för dig att någon i vårdpersonalen känner till din utsatthet eller vad du har varit med om för att du ska få ett så bra omhändertagande som möjligt. Behandlingar och undersökningar kan kännas jobbiga och vissa känner att ett tidigare trauma återupplevs i sådana situationer. Vi inom vården jobbar med att bli bättre på att ställa frågor om våldsutsatthet till alla patienter.

Vilket stöd du behöver kan växla över tid.

Du kanske har varit utsatt och nu behöver bearbeta det du varit med om. Då behöver du samtala om det. De professionella samtalskontakter som finns till för dig är: kurator, psykolog, diakon, präst och samtalsterapeut. Någon av dessa kan du få kontakt med på sjukhus, i primärvård, sjukhuskyrka, kyrka, i din kommun eller på privata samtalsmottagningar.

Du som är utsatt kan vända dig till Socialtjänsten i din kommun. Där kan du få hjälp med rådgivning, stödsamtal, ekonomiskt bistånd eller skyddat boende. Även barn som upplevt våld har rätt till hjälp. Socialtjänsten har öppet på vardagar. På kvällar, nätter och helger vänder du dig i stället till Socialjouren i din kommun.

I en akut situation kan du vända dig till polisen på telefon 112. Du kan få råd, stöd eller skyddat boende. Du som väljer att lämna en relation behöver bearbeta det som hänt.

Organisationer som kan hjälpa dig:

1177 Att bli utsatt för våld i nära relationer: https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv–halsa/vald-overgrepp-och-sexuella-trakasserier/att-bli-utsatt-for-vald-i-nara-relationer/

1177 Våldtäkt, sexuella övergrepp och andra sexualbrott: https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv–halsa/vald-overgrepp-och-sexuella-trakasserier/valdtakt-sexuella-overgrepp-och-andra-sexualbrott/

Brottsofferjouren: Stöd till dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig. https://www.brottsofferjouren.se

Kvinnorfridslinjen: Stöd till dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. https://kvinnofridslinjen.se/

Storasyster: Stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. https://storasyster.org/

nxtME: Stöd till dig som är eller har varit utsatt för sexuella övergrepp som barn. https://www.nxtme.se/

Rise: Stöd för vuxna som utsatts sexuellt som barn. https://rise-sverige.se/

WONSA (World of No Sexual abuse): En specialistklinik efter skador och symtom som man kan få efter sexuella övergrepp: Klinik & behandling | WONSA

Organisationer som kan hjälpa dig som utsätter andra:

Rikskriscentrum för män: Till Dig som utsätter eller riskerar att utsätta en annan person för övergrepp. Om Rikskriscentrum – Rikskriscentrum