Har du varit eller är du utsatt för våld?

När vi pratar om våld är det lätt att förknippa det med det fysiska våldet så som till exempel örfilar, sparkar, slag och stryptag. Men våld kan ta sig i uttryck på så många sätt och är tyvärr vanligt. Var tredje kvinna och var sjätte man i världen har någon gång varit utsatt för våld i nära relation. Vi kan sällan se vem som utsätts eller vem som utsätter. Våldet sker i alla samhällsklasser, förövaren kan vara: kvinna, man, vårdare, barn, syskon, kompis, släktning eller förälder.

Har du varit eller är utsatt för våld?

Du kan vara utsatt för psykiskt våld vilket kan handla om att du får kränkande kommentarer, hån, hot, utsätts för tvång, kontroll, manipulation och social isolering. Det kan vara sexuellt med tvång om att se på pornografi, sex mot ens vilja, sexuella kränkningar och trakasserier.

Barn eller personer med funktionshinder kan vara utsatta för försummelse vilket exempelvis kan innebära att de inte får hjälp med hygien, aktiviteter i det dagliga livet, mat och mediciner.

Det kan vara materiellt våld som visar sig genom att dina personliga tillhörigheter förstörs eller tas ifrån dig. Våldet kan vara av ekonomisk karaktär och visa sig genom begränsningar i den gemensamma ekonomin, hot och tvång att ta lån eller utföra ekonomiska olagligheter. Våldet kan vara digitalt med kränkningar och hot via sms, mail eller kontroll genom GPS och på så sätt tillgång till hur du förflyttar dig samt var du befinner dig. Våldsutövaren kan även utsätta husdjur för våld vilket leder till påverkan för både djuret och dig som ägare. Latent våld innebär att du är rädd och anpassar dig för att undvika våld. Du kan vara utsatt för olika former av våld samtidigt.

Att utsätta någon för våld är ett brott i Sverige.

Det är olagligt att kränka en annan individ och är aldrig okej.

Det aldrig är ditt fel om du utsätts.

Ingen ska behöva bevittna våld eller utsättas för våld.

Ofta är relationen till den som utsätter dig för våld av dubbelkaraktär. Relationen kan vara oerhört kärleksfull och passionerad samtidigt som den kan vara våldsamt och destruktivt. Våldet kan komma krypande och du inser inte alltid att det är våld som det handlar om.

Att bli utsatt för våld kan göra att du får ångest, blir rädd, får ont i magen, får huvudvärk, känner dig trött, stressad, nedstämd eller deprimerad. Det kan också påverka din självkänsla. Det är vanligt att den som är utsatt känner skuld och skam.

Är du utsatt för våld i nära relationer finns det hjälp att få. Läs mer här:

Utsatthet – Förslag på hur du kan gå till väga