Minifom

  • minifom

Minifom är ett medel som används mot ökad gasmängd i mag-tarmkanalen. Det bryter ner skum och bubblor, som till största delen orsakas av nedsvald luft, som tarmen kan ha svårare att ta hand om efter strålbehandlingen.

Minifom

Minifom verkar lokalt i mag-tarmkanalen och tas inte upp av kroppen. Full effekt av Minifom uppnås först efter ett par dygns behandling.

Hur tar jag Minifom?

Ta 3-4 kapslar per tillfälle och vid behov. Eftersom Minifom verkar lokalt i mag-tarmkanalen och inte tas upp av kroppen kan dosen 3-4 kapslar upprepas vid fortsatta besvär, och det finns ingen övre dosbegränsning.