Antibiotika

  • antibiotika
  • bakteriell överväxt
  • läkemedel

Antibiotika är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla infektioner.

Antibiotika

När används antibiotika?

En antibiotikakur kan vara aktuell om du till exempel har problem med bakteriell överväxt. Det finns flera olika sorters antibiotika därför kan det hända att du först får testa en antibiotika men sedan kan behöva byta för att hitta rätt sort.

När det gäller bakteriell överväxt så hjälper ofta en kur för att få symtomen att försvinna. För en del kan problemen dessvärre komma tillbaka. Detta kan ske direkt efter avslutad behandling men det händer även att de återkommer efter flera år. Att problemen återkommer beror på att orsaken till att bakterierna finns i tunntarmen inte har förändrats, tarmfloran är fortfarande den samma. Om detta sker behöver du få en ny kur med antibiotika.

Läs mer om Antibiotika hos 1177.