Oljig och fet avföring

  • bakteriell överväxt

Efter strålbehandling mot nedre delen av buken finns det en rad anledningar till att du kan få problem med diarré, gaser, bubblig mage och känna dig uppblåst. Du kan även ha ont i magen eller kräkas. Om dessa olika symtom förekommer tillsammans med en ganska kraftig ljus diarré som är lös och lite oljig så kan det vara ett symptom på något som kallas bakteriell överväxt i tunntarmen.

Oljig och fet avföring

Ett kännetecken är att den lite oljiga typen av avföring kan vara extra svår att spola ner. Själva oljigheten beror på att den bakteriella överväxten gör att tunntarmen inte tar upp fett i samma mängd som den brukar. Symtomen kan vara väldigt varierande, ena dagen kan man ha den här typen av kladdande avföring och nästa dag kan den bete sig mer normalt.

Vad orsakar bakteriell överväxt?

Störd tarmmotorik anses vara en viktig orsak och det kan finnas många orsaker till varför tarmmotoriken förändras. Det är vanligt efter bukkirurgi och strålbehandling mot buken. Det förekommer även vid diabetes samt vid vissa tarmsjukdomar som Crohns sjukdom och tarmsjukdomen IBS (irritabel colon, orolig tjocktarm, ”colon irritabile”).

Vad är bakteriell överväxt?

Nästan alla bakterier som finns i tarmen finns i tjocktarmen. Där har de en viktig funktion att fylla genom att hjälpa till med matspjälkningen (matsmältningen). Vid bakteriell överväxt backar bakterierna upp i tunntarmen och ställer till med oreda vilket tarmen försöker hantera själv. När detta sker får man symtom så som till exempel illaluktande gaser och avföring. Normalt passerar inte bakterierna upp i tunntarmen, då tarmrörelserna håller bakterierna kvar i tjocktarmen och miljön i tunntarmen är direkt ogynnsam för bakterierna.

Hur vet man att det är bakteriell överväxt?

Bakteriell överväxt är inte helt lätt att diagnostisera och inte heller alltid något man gör. Man kan undersöka den övre delen av tarmen via så kallad endoskopi och analysera tarmvätskan i ett laboratorium. Ibland kan ett enkelt utandningstest också påvisa bakterier. Man kan även ta ett blodprov för att kontrollera nivåerna av B12, som är ett vitamin. En låg B12-nivå kan bero på att bakterier fått fäste i tunntarmen. En läkare kan ibland välja att ställa diagnos enbart utifrån dina symtom.