Dimor/Imodium

  • diarré
  • dimor/immodium
  • läkemedel
  • vattnig avföring

Dimor/Imodium är receptfria läkemedel som du kan behöva för att behandla lösa avföringar eller diarré. De normaliserar tarmens rörelser, motverkar vätskeförlust och ökar förmågan att hålla avföringen.

Dimor/Imodium

Hur tar jag Dimor/Imodium?

Ta Dimor/Imodium i förebyggande syfte, till exempel när du vet att du brukar ha lös avföring. Börja med små doser då magen kan reagera ganska starkt på medicineringen. Vi brukar rekommendera att man börjar med en fjärdedels tablett. Märker du att detta inte ger någon effekt öka på till en halv och senare även till en hel. Prata gärna med din läkare/sjuksköterska om vad som är bäst lämpat för dig.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Dimor orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

OBS! Sluta ta Dimor och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom: svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter.

Film

Här kan du klicka för att se en kort film om läkemedel som kan hjälpa vid tarmproblem efter cancerbehandling: Film 1177 Läkemedel vid tarmproblem