Avföringsläckage

  • ändtarmscancer
  • läckage
  • strålbehandling
  • toalettgympa
  • vattnig avföring

Det kan finnas många orsaker till varför du har problem med avföringsläckage. Oavsett vilken den bakomliggande orsaken är så upplever de allra flesta att det är genant och förenat med ett stort obehag.

Avföringsläckage

Avföringsläckage är en vanlig biverkning när man blivit strålad mot nedre delen av buken. I den här artikeln kommer vi ta upp hur strålningen påverkar din tarm och kan leda till att du får problem med avföringsläckage. Det kan ta tid innan problemet uppstår men det kan också vara något som hängt med ända sedan behandlingen. Har du haft problem under behandlingen med avföringsläckage är det inte ovanligt att problemet kvarstår efter avslutad behandling.

Prata om det

Att ha problem med avföringsläckage är något som kan vara svårt att prata om då det ofta är förenat med oro och obehag och kan vara genant. Att prata om det är en viktig del i att acceptera problemet och ett sätt att komma vidare. Oavsett om du lever ensam eller tillsammans med någon är det viktigt att du berättar för nära och kära, men även för din läkare/sjuksköterska, vad du går igenom.

Vad är avföringsläckage?

Avföringsläckage, eller avföringsinkontinens, är när du läcker avföring och inte kan kontrollera det. Avföringsläckage kan orsakas av en sjukdom eller skada. Besvären kan komma plötsligt och försämras snabbt.

Hur allvarligt problemet är beror på vad som läcker, hur mycket och hur ofta. Det kan läcka både lös och fast avföring, antingen det ena eller en kombination. Man brukar säga att det finns två typer av läckage:

  • Trängningsläckage, du känner då att avföringen är på gång men hinner inte till toaletten eller orkar inte hålla emot.
  • Passivtläckage, du får ingen förvarning utan märker först efteråt att det har läckt avföring.

Ibland kan du ha både avföringsinkontinens och urininkontinens, det vill säga att du läcker både avföring och urin.

Läs mer om avföringsläckage hos 1177

Vad orsakar avföringsläckage?

På grund av strålbehandlingen och den inflammation som uppstår i samband med behandlingen kan du få avföringsinkontinens. Det gör att det bland annat bildas mer slem, att det kommer blod och att tarmväggen blir mindre elastisk. Det kan även påverka nerver och slutmusklerna, vilket gör att du har svårare att knipa och hålla dig.

När du blivit strålbehandlad mot nedre delen av buken gör det att slemhinnorna i dina tarmar kan bli inflammerade. Man skulle kunna likna det vid att man bränner sig i solen och huden blir röd. Strålbehandlingen kan göra att tjocktarmen får svårare att suga upp vätska ur tarmen samt att innehållet passerar snabbare vilket gör att din avföring blir lösare.

Även vävnaden i tarmen kan ha påverkas vilket gör att den reservoar som du har längst ner i din tarm, som normalt vidgar sig för att få plats med mer gas och avföring, inte längre fungerar som den ska. Har du opererats i det området så har du inte längre samma utrymme. Har du strålbehandlats så är tarmen inte längre lika elastisk. Detta gör att du har en mindre reservoar vilket påverkar dina avföringsvanor och leder till att du behöver gå på toa oftare än vanligt.

Att tarmen har förändrats gör att avföringen passerar snabbare genom din tarm. Detta leder till att du får slem i avföringen och att dina tarmar lättare blir inflammerade. Det kan även uppstå blödningar som beror på inflammationen, den snabba passagen samt skadan på tarmen som strålningen orsakat. Blodkärlen i tarmen blir ytligare efter strålbehandlingen och blir därför lättare påfrestade.