Erektionsbehandling

Det finns olika lösningar för att få hjälp med erektionsproblem. Vissa lösningar är medicinska men det finns även icke medicinska hjälpmedel att ta användning av. Lämplig behandling väljs utifrån orsaken till erektionsproblemen.

Erektionsbehandling

Medicinska hjälpmedel

Om du har fungerande nervbanor som kan förmedla lusten från hjärnan till erektionsfunktionerna i bäckenregionen och sexuell stimulans ges, då kan tablettbehandling med PDE5-hämmare såsom Viagra, Levitra, Cialis och Spedra användas. Tabletterna gör att blodkärlen i penis slappnar av vilket leder till ökad blodflöde och erektion.

PDE5- hämmare bör ej tas i samband med:

  • svår hjärtsjukdom såsom kärlkramp och svår hjärtsvikt
  • ögonsjukdom som ischemisk optikusneuropati eller retinitis pigmentosa
  • intag av kväveoxiddonatorer eller nitrater
  • intag av guanylatcyklas-stimulerare
  • onormalt lågt blodtryck
  • nyligen genomgången stroke eller hjärtinfarkt
  • kraftigt nedsatt leverfunktion

Tabletterna ingår inte i högkostnadsskyddet och kostar ungefär 100 kronor per tablett.

Om nervtrådarna till penis är helt avklippta eller allvarligt skadade så är du inte hjälpt av erketionsstärkande tabletter. I detta fall kan andra medicinska hjälpmedel användas såsom Alprostadil (se nedan). Är du osäker på vad som gäller i ditt fall, ta kontakt med din läkare eller kontaktsjuksköterska för att få reda på vad som gäller.

Alprostadil

Alprostadil finns naturligt i kroppen och det tillhör en läkemedelsgrupp som kallas för prostaglandiner. Alprostadil finns i olika beredningsformer, som kräm, stift och injektion och det verkar direkt i svällkropparna i penis. Krämen heter Vitaros och den droppas in i mynningen till urinröret med hjälp av en endosbehållare. Bondil är namnet på stiftet som förs in i urinröret med hjälp av en engångsapplikator. Caverject och Invicorp är sprutor med en tunn nål som ges direkt in i en av svällkropparna. Väljer du att använda Vitaros eller Bondil är det bra om du kissar innan användning för då är det fuktigt i urinröret vilket underlättar tillförseln av läkemedlet. Alprostadil ingår i högkostnadsskyddet.

Vid användning av potensläkemedel kan du i sällsynta fall få en förlängd erektion som varar under flera timmar. Om det sker kan du prova att duscha kallt, motionera genom att till exempel gå i trappor. Får detta inte effekt och din erektion varat i mer än tre timmar ska du uppsöka sjukvård för att få hjälp så att penis inte skadas.

Såväl tabletter som Alprostadil behöver förskrivas på recept av läkare.

Icke medicinska hjälpmedel

Penisring och penisband

Om din erektion är svag eller svår att behålla kan penisring vara ett lämpligt hjälpmedel. Ringarna finns i olika utföranden till exempel kan de vara släta, med “knottror” eller med möjlighet till vibration. De finns olika storlekar och färger, inget är rätt eller fel utan välj den/de som du föredrar. En eller flera kan användas vid samma tillfällen. Du trär på ringen på den styva penisen och ner till penisroten för att behålla blodet i svällkropparna och på så sätt behålla din erektion Penisringen får användas i max 30 minuter, detta eftersom blodet behövs även för syresättning. Känner du obehag vid användandet tar du bara av ringen så att blodet kan cirkulera fritt igen.

Penisband kan vara ett hjälpmedel att använda om erektionen är påverkad eller svår att behålla. Likt med penisringen så finns även banden i många olika utföranden och du väljer den variant som du föredrar. Det finns inga rätt eller fel utan bara det som passar dig. Bandet fäster du vid penisroten och det får inte användas mer än 30 minuter eftersom blodet behövs även för syresättning. Känner du obehag vid användning bör du ta bort bandet så att blodet kan cirkulera fritt igen. Fördelen med bandet är att när du uppnått erektion till exempel med hjälp av vakuumpump kan bandet dras åt direkt och då minskas risk för att erektionen ger med sig.

Erektionspump

Erektionspump skapar ett vakuum runt penis vilket leder till att svällkropparna fylls med blod och på så sätt uppstår erektion. Ofta behövs en penisring att fästa vid penisroten för att bevara erektionen. Erektionspumpar finns i olika storlekar och utseende.

Massagestav/Dildo

Behandling med viss cytostatika/cellgift, kirurgi och strålbehandling kan leda till nervpåverkan och neuropatier. Vilket kan visa sig genom stickningar och/eller domningar i händer och fötter men också genitalt. Om sådan problematik upplevs kan med fördel en massagestav/dildo användas. Placera massagestaven/dildon under pungen, i mellangården eller i ändtarmen för att få den extra stimulans som kan komma att behövas för att få erektion och utlösning.

Inte sällan kan medicinska och icke medicinska hjälpmedel behöva användas tillsammans, det ena utesluter inte det andra.

Informationen i den här artikeln är utarbetad i samarbete med Eva Mossberg, sexolog vid Cancerrehabiliteringen Helsingborg.