Påverkan på sexualitet för män

Vi har inte så bra koll på hur vi ser ut invändigt i kroppen vilket ofta kan göra det svårt att förstå vilken effekt en behandling kan ha på kroppen. I den här artikeln vill vi öka förståelsen för manlig sexualitet och hur den kan påverkas av en cancerbehandling genom att öka kunskap om organens placering och funktion.

Påverkan på sexualitet för män

Bäckenområdet är ett område med mycket blodkärl, nerver och muskler. Dessa kan komma att påverkas av behandlingen på ett sätt som du kanske inte hade tänkt på innan.Till exempel om man behandlats för en ändtarmscancer så tänker man att tarmfunktionen kommer att förändras, men det är inte lika lätt att förstå att blåsan eller sexualiteten kan påverkas.

Sex är mycket mer än erektion, utlösning och orgasm men för att förstå hur dessa funktioner kan påverkas av cancerbehandling är det bra att veta hur de fungerat innan. Här försöker vi förklara sexuell funktion och hur funktionerna kan ha förändrats genom diagnos och behandling.

Fysisk funktion innan behandling

Ändtarmsöppningen och ändtarmen ligger längst bak i bäckenområdet och framför den ligger urinblåsan med urinröret. Direkt under urinblåsan ligger prostatan och genom prostatan löper urinröret. Urinröret går hela vägen genom penis och mynnar ut i ollonet. Penis har tre svällkroppar, två går bredvid varandra på skaftets högra och vänstra ovansida och den tredje ligger på skaftets undersida. I pungen finns testiklar/testikel som bildar spermier och det manliga hormonet testosteron. Bitestikeln där den slutliga mognaden av spermien sker är en koppling mellan testiklar/testikel och sädesledare. Sädesledarna binder samman bitestikeln med urinröret.

Erektion, lust och sexuell stimulans

Allt som rör sexualitet och lust börjar i hjärnan; du ser något, minns något, känner beröring, ger beröring eller känner en viss doft och då kan “lustcentrat” väckas. Detta stimulerar nerverna att skicka impulser från hjärnan ner i bäckenregionen och till blodkärlen i penis. I penis vidgas blodkärlen och blodflödet ökar kraftigt. I svällkropparna finns det hålrum och nervimpulserna från hjärnan gör att musklerna runt svällkropparnas hålrum slappnar av. Det gör att hålrummen kan fyllas med blod. Svällkropparna omges av bindväv (vävnad som håller samman celler, organ och andra vävnadsstrukturer) som begränsar svällkroppens storlek. När svällkroppen är full med blod hindras återflödet vilket leder till att penis blir större, styv och du får erektion.

För att få erektion krävs helt enkelt att flera faktorer samverkar. Det krävs lust, sexuell stimulans och att nervfunktion i penis är intakt så att blodflödet till penis är tillräckligt. Vid erektion krävs det cirka trettio gånger så mycket blod till penis svällkroppar jämfört med vid slakt tillstånd.

Att ha problem med erektionen är vanligare än de flesta tror och drabbar många män någon gång under livet. Att inte kunna få erektion kan ha flera orsaker såsom bland annat: stress, oro, läkemedel, rökning, alkohol, åldrande och sjukdomar. I de fall som nervfunktion finns kvar och erektionsförmågan är försvagad så kan mannen bli hjälpt av erektionssträkande läkemedel i form av tabletter. Om nervtrådarna till penis är helt avklippta eller allvarligt skadade så är mannen inte hjälpt av erektionsstärkande tabletter. I detta fall kan mannen få erektion genom att ett läkemedel på kemisk väg aktiverar svällkroppar i penis.

Om det är så att du hade en nedsatt erektionsförmåga redan före diagnos och behandling är det bra att känna till att tidigare nedsatt funktion sällan gör att din förmåga blir förbättrad efter genomgången cancerbehandling. Istället kan det vara så att behandlingen leder till att du får ytterligare nedsatt förmåga att få erektion. Nedan beskriver vi hur olika typer av behandling kan påverka din sexuella funktion.

Fysisk funktion efter behandling

Behandlingens påverkan på spermier

Din behandling kan komma att påverka din spermieproduktion vilket kan leda till:

 • minskad spermiemängd
 • oförmåga att få utlösning
 • torr utlösning (även kallad retrograd ejakulation), vilket innebär att utlösningen tömmer sig i urinblåsan istället för att komma ut den vanliga vägen
  att du fortsatt har utlösning men att dina spermier fungerar sämre än tidigare (det kan återgår till det normala)

Det kan utifrån detta vara bra att ta upp diskussionen med din behandlande läkare innan du startar din behandling då det kan finnas möjlighet att lämna spermieprov och frysa ner spermier innan eventuell påverkan har uppstått.

Testosteronpåverkan

Din behandling kan leda till brist på testosteron och symtom på testosteronbrist kan vara:

 • minskad sexlust
 • svårare att få erektion
 • minskad skäggväxt
 • minskad muskelmassa och styrka
 • svettningar och vallningar
 • minskad energi och motivation
 • svårigheter att koncentrera sig
 • depressiva känslor och eller irritation.

Diagnosen testosteronbrist ställs utifrån dina symtom och provsvar. Om brist föreligger kan behandling med testosteron tillägg komma att bli aktuellt. Diskutera det gärna med din behandlande läkare då det vid vissa tumörsjukdom inte alls är lämpligt.

Strålbehandlingen och sexuell funktion

Vävnad som strålbehandlats brukar vanligtvis dra ihop sig och bli mindre elastisk än tidigare. Om man strålbehandlar mot bäckenet eller ändtarmen kan man få problem med förmågan att få erektion. Strålbehandling i lilla bäckenet kan i efterförloppet leda till fibros. Fibros innebär onormal bindvävsökning och bindväv är elastisk eller stram vävnad som håller samman celler, organ och andra vävnadsstrukturer. Fibros i vävnaden gör att blodkärlen inte dras samman när du får erektion och då gör det att blodet som strömmar till penis lika fort tyvärr rinner därifrån. Det kan även vara så att den ökade bindväven inte ger möjlighet för svällkropparna att fyllas tillräckligt vilket kan leda till otillräcklig erektion.

Strålningen kan leda till att man tappar håret på den bestrålade området vilket kan leda till att man inte känner igen sin förändrade kropp och det i sin tur kan påverka sexualiteten. Behåringen kan vara borta tillfälligt och ibland permanent. Efter strålbehandling kan den sexuella påverkan komma något år efter given behandling och hos vissa tidigare.

Cellgifter och sexuell funktion

Cellgifter minskar antalet spermieproducerande stamceller så att spermieproduktionen avstannar vilket kan leda till minskad spermiemängd eller oförmåga att få utlösning. Det är även vanligt att produktionen av det manliga könshormonet testosteron minskar efter både cytostatika och strålbehandling. Detta kan påverka den sexuella lusten och den fysiska förmågan men även humöret.

Operationen och sexuell funktion

Operationer kan ge skador på nerver och blodkärl vilket kan påverka könsorganens förmåga att svara på sexuell stimulering. Även känseln kan påverkas. För män kan operationer i ändtarmsområdet eller i prostatan påverka både blodkärl och nerver till könsorgan, vilket kan ge erektionsproblem som antingen går över efter en tid eller blir bestående. Känseln kan också försvinna eller förändras på det stället där man blivit opererad. Vid operation där hela prostatan tagits bort och sädesledarna klipps av från testiklarna skapas ingen sädesvätska vilket leder till en torr utlösning. Detta kan leda till att orgasmen kan upplevas annorlunda jämfört med innan behandling. Hur stora erektionsproblemen blir beror på hur operationen genomförs. Om operationen ger en sexuell påverkan är detta något du generellt sett märker av omgående.

Antihormonell behandling och påverkan

Vissa tumörsjukdomar är beroende av hormoner för att växa och då kan det vara aktuellt att få antihormonell behandling. En sådan behandling blockerar hormonet testosteron. Det kan gälla exempelvis prostatacancer. Antihormonell behandling har den effekten att mäns bröstkörtlar förstoras. För att förhindra den utvecklingen rekommenderas därför förebyggande strålbehandling mot bröstkörtlarna. Vanligtvis ges den strålbehandlingen inför start av antihormonell behandling. Vid antihormonell behandling kan patienten uppleva även andra symtom som exempelvis:

 • klimakteriebesvär med vallningar och svettningar
 • humörpåverkan, nedstämdhet
 • sömnpåverkan
 • nedsatt sexuell lust.

Informationen i den här artikeln är utarbetad i samarbete med Eva Mossberg sexolog vid Cancerrehabiliteringen Helsingborg.