Råd om du blöder från tarmen

Om du har problem med riklig ändtarmsblödning eller stora mängder blodiga avföringar dagligen, är det viktigt att du berättar det för din läkare eller sjuksköterska så att du får hjälp. Vanligtvis kan det räcka att känna till att du har fått strålbehandling för att förstå att det är orsaken till problemen och ibland vill man utesluta att blödningen inte beror på något annat än strålbehandlingens effekt på tarmen.

Råd om du blöder från tarmen

Om du efter strålbehandling mot buk eller bäcken blöder, men att det inte kommer så mycket blod behöver du vanligtvis ingen särskild behandling. Men om blödningarna är stora och kommer dagligen kan du behöva få tarmen undersökt och få medicin som är blödningsstillande.

Det du själv kan göra är att undvika att bli förstoppad och det är viktigt att vara uppmärksam på om du känner dig mer trött än vanligt. Om du upplever att du är ovanligt trött och matt så kan det bero på blodbrist och du behöver då söka sjukvård och ta blodprover. Du kanske också behöver få ordination på andra behandlingar som kan vara effektiva mot blödande tarmslemhinna. Det viktiga är att du vet att det finns olika behandlingsstrategier att prova.