Blod i avföringen

Att blöda från ändtarmen eller ha blod i avföringen efter strålbehandling, är vanligt. Blödningen kan bero på irriterad tarmslemhinnan med ytliga blodkärl som påverkas av tarminnehållet som passerar genom tarmen.

Blod i avföringen

I normala fall är blod från tarmen en varningssignal på att något inte står rätt till. Men efter en genomgången strålbehandling mot bäckenområdet är blod i avföringen dessvärre ett vanligt symtom som vanligtvis beror på att tarmslemhinnan är förändrad. Det kan i tarmslemhinnan ha bildats ytliga blodkärlsnät som kan vara lättblödande. Det är också vanligt att tarmslemhinnan är inflammerad eller har ett sår efter strålbehandling. Orsaken till att blödning lätt uppstår är att tarminnehållet passerar förbi genom tarmen och på sin väg river upp eller påverkar en skör tarmslemhinna.

Såväl löst som hårt tarminnehåll kan påverka slemhinnan och göra att blödning uppstår. Tarminnehållet kan vid passage även påverka till exempel ett sår eller ytliga blodkärl så att det börjar blöda. Särskilt känsligt är det om avföringen är hård.

De flesta av oss är vana vid att blod oftast betyder tecken på sjukdom, kanske var det så din cancersjukdom upptäcktes. Därför är det naturligt att bli rädd när det kommer blod när man har avföring eller att det rinner blod ner i toastolen vid toalettbesök. Orsaken till tarmblödning i efterförloppet av cancerbehandlingen är ganska vanligt och beror oftast på behandlingen.

Undersökningar visar på att 23-36% har ändtarmsblödning någon gång ibland efter avslutad strålbehandling mot bäckenområdet.

En liten blodförlust klarar kroppen normalt sett av och vi bildar nytt blod. I sådana fall uppstår det ingen blodbrist och livskvaliteten kanske inte påverkas alls. Då behövs sällan någon behandling. Blödning från tarmen kan för en del påverka livskvaliteten mycket eftersom man kan bli trött eller yr på grund av blodförlusten. Ofta kan det vara svårt att avgöra hur mycket blod som det handlar om eftersom blod blandar sig med vattnet i toastolen och då kan det se ut att vara mycket större mängd än vad det egentligen är.

Känner du oro för en eventuell blödning från tarmen behöver du kontakta din läkare. Det finns undersökningar som kan göras för att konstatera en strålorsakad blödning eller utesluta att du har någon annan sjukdom. Vid en undersökning kan man titta med endoskop i tarmen och då ofta bekräfta att blödningen kommer sig av att tarmen skadats vid strålbehandlingen.

Man kan ha blödning från tarmen av andra orsaker som till exempel hemorrojder, som också kan blöda.

Läs mer om hemorrojder hos 1177.