Vaginal sammanväxning

  • risk för vaginal sammanväxning

Om du har fått strålbehandling mot bäckenet kan strålningen ha gjort att slidslemhinnan är sårig och irriterad och det finns en risk att slidväggarna börjar läka samman.

Risk för vaginal sammanväxning

Risk för vaginal sammanväxning

Strålbehandlingens effekter på slemhinnan beror på inflammatoriska processer under strålningen och innebär för dig i det “akuta skedet”, alltså under behandlingstiden, ofta rodnad, irritation, klåda och ibland sårighet. I samband med eller efter strålbehandling kan slidslemhinnans väggar ha en irritation som gör att slidväggarna, som ligger mot varandra, börjar att läka samman. Detta händer inte alla men du behöver ha kunskap och känna till att risken finns och vad man kan göra för att förhindra eller förebygga sammanväxning. I en del fall kan slemhinnan och vävnaden påbörja en lite “överdriven” läkningsprocess, och om denna läkning får fortsätta kan slidan bli helt sammanläkt. Detta kallas vanginal stenos och gör att gynokologiska undersökningar och vaginala samlag blir svåra att genomföra.

Minskad elasticitet i området och sköra slemhinnor kan göra att samlag gör ont och inte är så angenämt som du önskar. Givetvis går det att ha ett väl fungerande sexliv utan att kunna eller vilja genomföra vaginalt samlag, men att ha sammanläkta slemhinnor är något som många vill förhindra. För att förhindra en sammanläkning behöver du använda exempelvis en vaginalstav då du genom att regelbundet använda vaginalstaven kan hålla isär slidslemhinnans väggar.

Vaginalstav är något som du kan och bör få av din gynonkolog eller sjuksköterska i samband med avslutad strålbehandling, om du inte fått detta vänd dig då till din onkologklinik/läkare/kontaktsjuksköterska eller gynekologisk mottagning. Det finns olika varianter på marknaden som du själv kan köpa. En del föredrar en dilatator med silkonöverdrag eller en dildo som kan köpas på både välsorterade apotek och i sexshoper.

Film:

Här kan du se en film om om hur du kan göra och varför du behöver använda vaginalstav 1177 Cancerrehabilitering / Vaginalstavsanvändning

Här är en film om när vi samtalar om och fördjupar oss i förändrad anatomi och sammanläkning av slidslemhinnan: