Smärta i slidmynningen

Det förekommer att en del kvinnor har problem med smärta i slidöppningen efter strålbehandling och det finns de kvinnor som kan ha problem med det även i normala fall, det vill säga även om man inte har haft cancer eller fått någon cancerbehandling. Det kan påverka båda komfort och sexualitet.

Smärta i slidmynningen

Av de som drabbas av ytlig smärta kan en del har ont i slidmynningen i samband med till exempel beröring, samlag och användning av vaginalstav. En del har smärta mer konstant. Smärtan beror på att nerverna runt slidöppningen har blivit överkänsliga, vilket leder till att även varsam beröring upplevs som smärtsam. Smärtan kan uppstå redan under behandlingen men det kan även vara så att den uppstår först när behandlingen är avslutad. Det är inte heller alla som drabbas och för de som drabbas kan smärtan vara övergående.

Om smärtan inte går över behöver den behandlats, obehandlad smärta kan leda till ett tillstånd som kallas vestibulit och som betyder inflammation i ingången till slidan. De allra flesta som får vestibulit blir bra med hjälp av behandling. Ta kontakt med din sjuksköterska, barnmorska eller vårdcentral för att få hjälp.

Även kvinnor som inte strålbehandlas kan drabbas av vestibulit. Bland annat kan det uppstå på grund av återkommande svampinfektioner, stress eller att man haft samlag utan att ha haft lust och därmed heller inte haft någon lubrikation, fukt som uppstår vid sexuell tändning,

Läs mer om vestibulit hos 1177.