Blåsträning

Blåsträning är en effektiv behandlingsmetod vid överaktiv blåsa, det vill säga täta trängningar och täta toalettbesök, med eller utan urinläckage. Överaktiv blåsa beror på att blåsan drar ihop sig okontrollerat och ska inte förväxlas med ansträngningsinkontinens, som i sin tur beror på en försvagad bäckenbottenmuskulatur. Vid ansträngningsinkontinens läcker man urin vid hopp, skratt, hosta eller annan fysisk ansträngning.

Blåsträning

Blåsträningen föregås oftast av urin och dryckesmätning då du fyller i en lista för att mäta hur mycket vätska du dricker och hur ofta och mycket du kissar under två dygn. Ibland tar vi även en urinsticka för att utesluta urinvägsinfektion.

Vad är blåsträning

Det finns en koppling mellan hjärnan och urinblåsan. Blåsträning är därför en träning att hålla urin och inte ge efter för varje trängningssignal från urinblåsan utan istället försöka hålla sig så länge som möjligt. Med det menas max 4 timmar när du är vaken dagtid. Det blir en form av beteendeträngning som går ut på att vänja sig av med vanan att ”lyda” minsta signal från urinblåsan. Då kan urinblåsan tänjas ut, urinmängden ökar på så vis och efter ett tag kan du hålla dig längre och behöver inte gå på toaletten lika ofta.

Hur gör man?

När du får en trängning försöker du att hålla emot så länge som du kan. Försök distrahera dig – tänk på annat, sätt dig ner, läs en bok eller kanske ring ett telefonsamtal till en god vän. Varje minut du kan hålla dig är värdefull. Trängningen ger ofta med sig för att komma tillbaka senare. Fortsätt kämpa! I början av träningen ökar risken för läckage. Ge inte upp!

Kissa för säkerhet skull

Du kanske under lång tid har kissat för säkerhet skull för att undvika läckage. Många män och kvinnor kissar innan bio, resor eller promenader för att slippa tänka på trängningar och läckage. Detta beteende gör hjärnan signalerar att det är dags att kissa innan blåsan är fylld och en ond cirkel startar.

Dricka

Kroppen behöver runt 1-1.5 liter vätska per dygn. Det varierar ju naturligtvis beroende på temperatur eller om du är fysiskt aktiv. Förutom den vätska vi dricker får vi också i oss vätska från maten. Tänk på att bara dricka när du är törstig och i samband med maten så du har koll på hur mycket vätska du dricker under ett dygn. Drick inte heller för sent på kvällen för att slippa gå upp under natten. Tänk på att te och kaffe är urindrivande. Dra ner på konsumtionen om du vet med dig att du dricker stora mängder.

Blir jag bra?

Många upplever en klar förbättring efter några veckors träning och efter några månader har dina nya vanor blivit rutin och förhoppningsvis behöver du inte gå på toaletten lika ofta varken på dagen eller på natten. Ibland kan man behöva byta strategi eller ta hjälp av läkemedel.

Om du trots övning inte blir bättre kan du tala med din behandlande läkare eller oss på BäckencancerRehabiliteringen.