Blåsträning

Blåsträning är en effektiv behandlingsmetod vid överaktiv blåsa, det vill säga täta trängningar och täta toalettbesök, med eller utan urinläckage. Överaktiv blåsa beror på att blåsan drar ihop sig okontrollerat och ska inte förväxlas med ansträngningsinkontinens, som i sin tur beror på en försvagad bäckenbottenmuskulatur. Vid ansträngningsinkontinens läcker man urin vid hopp, skratt, hosta eller annan fysisk ansträngning.

Blåsträning

Det finns en koppling mellan hjärnan och urinblåsan. Blåsträning handlar om att träna sig på att hålla urin och inte ge efter för varje trängningssignal utan försöka hålla sig så länge som möjligt. Då kan urinblåsan tänjas ut och du kan hålla dig längre och längre utan att behöva gå på toaletten lika ofta.

Vad är blåsträning?

Att träna urinblåsan genom att försöka hålla sig så länge som möjligt – max 4 timmar när du är vaken dagtid – är en form av beteendeträning som går ut på att vänja sig av med vanan att ”lyda” minsta signal från urinblåsan. Det är en egenvård som med stöd från vården ofta föregås av urin-, och dryckesmätning då du fyller i en lista för att mäta hur mycket vätska du dricker och hur ofta och mycket du kissar under två dygn. Ibland tar vi även en urinsticka för att utesluta urinvägsinfektion .

Hur gör man?

När du får en trängning försöker du att hålla emot så länge som du kan. I början kan det handla om att hålla sig några extra sekunder. Försök distrahera dig – tänk på annat, sätt dig ner, läs en bok eller kanske ring ett telefonsamtal till en god vän. Varje minut du kan hålla dig är värdefull. Trängningen ger ofta med sig för att komma tillbaka senare. Fortsätt kämpa! I början av träningen ökar risken för läckage. Ge inte upp!

Kissa för säkerhet skull

Du kanske under lång tid har kissat för säkerhet skull för att undvika läckage. Det är vanligt att man för säkerhets skull kissar innan bio, resor eller promenader för att slippa tänka på trängningar och läckage. Detta beteende gör att  hjärnan signalerar att det är dags att kissa innan blåsan är fylld och en ond cirkel startar.

Dricka

Kroppen behöver runt 1-1.5 liter vätska per dygn. Det varierar beroende på temperatur eller om du är fysiskt aktiv. Förutom den vätska vi dricker får vi också i oss vätska från maten. Tänk på att bara dricka när du är törstig och i samband med maten så du har koll på hur mycket vätska du dricker under ett dygn. Drick inte heller för sent på kvällen för att slippa gå upp under natten. Tänk på att te och kaffe är urindrivande. Dra ner på konsumtionen om du vet med dig att du dricker stora mängder.

Blir jag bra?

Många upplever en klar förbättring efter några veckors blåsträning och efter några månader har dina nya vanor blivit rutin och förhoppningsvis behöver du inte gå på toaletten lika ofta varken på dagen eller på natten. Ibland kan man behöva byta strategi eller ta hjälp av läkemedel.

Det är inte alla som har kopplingen mellan hjärna och urinblåsa intakt efter cancerbehandling då både nerver, blodkärl och vävnad kan vara påverkade och då kan det vara svårt att göra blåsträning. Om du trots övning inte blir bättre kan du tala med din behandlande läkare eller med oss på BäckencancerRehabiliteringen.