Trängningsinkontinens/överaktiv blåsa

Trängningsinkontinens som också kallas överaktiv blåsa kan drabba både kvinnor och män och har till största del att göra med att musklerna i urinblåsan dras samman plötsligt och intensivt. Du känner dig ofta kissnödig och springer därför ofta på toaletten. Det kan även vara så att du läcker urin ibland. Att genomgå en strålbehandling mot bäckenområdet kan leda till trängningsinkontinens/överaktiv blåsa.

Trängningsinkontinens/överaktiv blåsa

Om du har problem med trängningar så behöver du ofta gå på toaletten, vad som räknas som ofta kan vara lite svårt att veta men en generell regel är att mer än 8 gånger/dag och i vissa fall upp till 20 gånger på ett dygn kan ses som mycket. Det kan även vara så att du har svårt att hejda blåssammandragningarna och att du därav kan drabbas av ofrivilligt läckage med små som stora mängder urin. Detta kan även besvära dig under natten och göra att du vaknar flera gånger för att du är kissnödig och behöver gå på toaletten. Detta stör såklart din nattsömn och kan orsaka trötthet och orkeslöshet under dagen. Har du upplevt urinläckage är det inte ovanligt att trängningarna är tätt förknippade med oro och obehag.

Vad orsakar trängningarna/överaktiv blåsa?

När du har blivit strålad mot nedre delen av buken påverkas slemhinnorna i ditt urinrör och urinblåsa, det vill säga att effekten av din strålbehandling är en ständigt pågående inflammatorisk process på din slemhinna. Detta kan leda till att elasticiteten i urinblåsa och urinröret minskar, vilket gör att slemhinnan och musklerna i urinblåsan intensivt och plötsligt drar ihop sig. Urinblåsan får minskad kapacitet att hålla urinen oavsett om du dricker normal mängd vätska eller ej. När trängningarna uppstår går signaler till hjärnan att man behöver kissa, vilket gör att du har svårare att knipa och hålla dig. Det finns också andra orsaker som att vissa sjukdomar och läkemedel som kan göra symtomen värre. När du upplever stress kan besvären av trängningarna öka och du kan då oftare behöver springa på toaletten för att tömma blåsan.

Strålbehandling mot bäckenområdet släcker all östrogenproduktion från äggstockarna hos kvinnor och kan därför bidra till urinläckage på grund av att slemhinnan blir tunnare, skörare och minskar sin elasticitet. Slemhinnans struktur ändrar sig och blir slät, tunn och skör. Behandling med lokalt östrogen stärker slemhinnorna och gör att de återfår sin tjocklek och smidighet. Det förbättrar även skörheten, torrheten samt lugnar en irriterad slemhinna. Lokalt östrogen verkar även positivt på irritationer från urinröret och kan därför lindra besvär med urinträngningar.

Män kan också drabbas av urinläckage efter strålbehandling mot bäckenområdet. De vanligaste förekommande problemen hos män efter strålbehandling är täta trängningar, startproblem att kunna kissa och urinläckage.

Vid problem med trängningar/överaktiv blåsa är blåsträning viktigt, detta innebär att man genom att öva upp muskulaturen försöker förlänga tidsintervallen mellan blåstömningarna. Det finns hjälp att få och även om det kan vara svårt och jobbigt är det viktigt att du vågar prata om dina problem med dina nära och kära och med din läkare/sjuksköterska.

Viktigt att känna till är att du har rätt till kostnadsfri inkontinensskydd via din distriktssköterska på din vårdcentral. Ta kontakt med din vårdcentral så kan du få hjälp att prova ut ett eller flera skydd som passar dig och dina behov.