Ansträngningsinkontinens

Ansträngningsinkontinens beror på att trycket på blåsan ökar vid ansträngning och att slutmuskeln runt urinröret inte klarar att hålla emot. Detta i samband med att musklerna kring urinröret försvagas och att urinröret inte får tillräckligt med stöd leder till att du läcker urin. Vid fysisk aktivitet exempelvis tyngre lyft och motion men även vid simplare grejer som nysning, hosta och skratt kan du märka att du inte längre håller tätt. Läckaget kan vara allt från några droppar till stora urinmängder.

Ansträngningsinkontinens

Ansträngningsinkontinens drabbar främst kvinnor som vid klimakteriet får en östrogenbrist som kan bidra till att slemhinnan som tidigare varit veckad blir slät och därför inte håller tätt lika lätt. En förlossning kan också bidra till att musklerna vid urinröret försvagas och att urinröret sjunker ner i bäckenet, även detta kan leda till att man läcker urin. Det är då vanligt att man upplever det som omöjligt att påverka urinläckaget och att man läcker urin plötsligt till exempel när man ställer sig upp.

Vad orsakar ansträngningsinkontinens?

Ansträngningsinkontinens, eller ansträngningsläckage, är när du läcker urin och inte kan kontrollera det. Operation i bäckenområdet kan skada muskler och nerver vilket kan leda till urinläckage för både män och kvinnor. Ansträngningsläckage kan försämras efter strålbehandlingen som orsakar att slemhinnan och musklerna tappar sin elasticitet och kan därför bidra till urinläckage.
För att förebygga urinläckage är det viktigt att träna upp bäckenbottens muskulatur. Regelbunden bäckenbottenmuskelträning med knipövningar kan öka styrkan och uthålligheten i din bäckenbottenmuskulatur. Du behöver träna regelbundet i flera månader innan du kan utvärdera resultat och märka att träningen har hjälpt dig.
Ibland kan du ha både avföringsinkontinens och urininkontinens, det vill säga att du läcker både avföring och urin.

Prata om det

Att ha problem med urinläckage är något som kan vara svårt att prata om då det ofta är förenat med oro och obehag och kan vara genant. Att prata om det är en viktig del i att acceptera problemet och ett sätt att komma vidare. Oavsett om du lever ensam eller tillsammans med någon är det viktigt att du berättar för nära och kära, men även för din läkare/sjuksköterska, vad du går igenom.

Kom ihåg att du har rätt till kostnadsfria inkontinensskydd via din distriktssköterska på vårdcentralen.