Lös avföring

  • strålbehandling

Avföring varierar ofta i konsistens och kan vara både lös och hård, det är helt normalt. Har du däremot problem med lös avföring så har du säkert märkt att även lös avföring kan variera i konsistens. I den här artikel ger vid dig en bakgrund till varför problem med lös avföring kan uppstå och hur lös avföring kan förändras.

Lös avföring

Lös avföring kan rinna ur dig som vatten, vara helt slät eller innehålla klumpar. Kanske har du dagligen problem med lös avföring eller så uppstår problemet vid enstaka tillfällen. Har du lös avföring i samband med akuta avföringsträngningar kan det leda till att du även har problem med avföringsläckage. Det är inte heller ovanligt att du upplever att du aldrig riktigt lyckas tömma tarmen och att du behöver gå på toaletten oftare än vanligt.

> Läs mer om avföringsläckage
> Läs mer om akuta avföringsträngningar

Vad orsakar lös avföring?

Efter strålbehandling mot nedre delen av buken kan tarmens slemhinnor ha förlorat sin förmåga att fånga upp vätskan i tarmen, detta gör att din avföring blir lösare. Tarmen kan också vara orolig och bete sig annorlunda än du är van vid vilket kan leda till att avföringen passerar snabbare genom tarmen. Även detta bidrar till att avföringen blir lösare då tarmen inte hinner suga upp vätskan på samma sätt som den brukar.