Akuta avföringsträngningar

Akuta avföringsträngningar har till största del att göra med att avföringen transporteras för snabbt genom tarmen. Det är inte ovanligt att avföringen är lös vilket gör att du kan få problem med att hålla dig när trängningarna plötsligt kommer.

Akuta avföringsträngningar

Det kan vara så att du i samband med de akuta avföringsträngningarna även har problem med avföringsläckage då du inte hinner till toaletten i tid. Kanske är det så att du oftast hinner till toaletten när det trycker på, men att det har hänt att du inte hunnit. Har du upplevt avföringsläckage är det inte ovanligt att avföringsträngningarna är tätt förknippade med oro och obehag.

> Läs mer om avföringsläckage här.

Vad orsakar akuta avföringsträngningar?

När du har blivit strålad mot nedre delen av buken påverkas slemhinnorna i dina tarmar och blir inflammerade. Detta gör att de får svårare att suga upp vätska och din avföring blir lösare. Avföringen passerar även genom dina tarmar snabbare än tidigare vilket påverkar dess konsistens. Har du opererats mot analcancer kan det ha gjort att ringmuskeln påverkats vilket gör att du har svårare att hålla dig än du haft tidigare. Detta i kombination med lösare avföring och en snabbare passage gör att akuta avföringsträngningar uppstår.

Att ha problem med akuta avföringsträngningar kan göra att du känner att du behöver isolera dig, att du upplever att du har svårt att lämna hemmet och att du under längre perioder behöver vara sjukskriven. Även om det kan vara svårt och jobbigt är det viktigt att du vågar prata om dina problem med dina nära och kära men även med din läkare/sjuksköterska.

Film

Om du klickar här 1177 Cancerrehabilitering Tarmproblem kommer du till en kort film om tarmproblem under och efter strålbehandling.

Om du klickar här Film 1177 Cancerrehabiltiering Tarm och vardagsliv kommer du till en kort film om hur vardagslivet kan påverkas om du har tarmproblem och här en film om Läkemedel som kan hjälpa dig att få mer kontroll över din tarm

Vill du se en film om tips på vad man själv kan göra för att förbättra tarmhälsan kan du klicka här: 1177 Cancerrehabilitering / Vad du själv kan göra för att förbättra tarmhälsan

Men – vi vet att en del kan ha svåra problem –  glöm inte att du behöver söka vård om dessa råd inte hjälper dig!