Blod i urinen

Idag har vi inte så mycket evidensbaserad information kring blod i urinen i samband med en cancerbehandling, men vi har ändå valt att ta upp ämnet då vi anser att det är viktigt. Upptäcker du blod i urinen rekommenderar vi dig alltid att ta kontakt med din läkare, sjuksköterska eller vårdcentral.

Blod i urinen

Efter din strålbehandling kan det uppstå blödningar i urinblåsan som beror på att strålningen påverkar slemhinnan i urinröret. När du kissar retas slemhinnorna, som redan är sköra efter strålbehandlingen, och du kan därför kissa blod. Blodkärlen i urinblåsan kan vara ytliga efter avslutad strålbehandling och det gör att det lättare blöder. Det kan hända att du efter att ha genomgått en strålbehandling kissar blod, detta är då något du bör kolla upp för att säkerställa orsaken. Ta därför kontakt med sjukvården för att få en utredning i vad som orsakar din blödning i urinblåsan.