Tarmbesvär och påverkan på samlivet

Att ha problem med tarmarna kan påverka en stor del av livet och det är då inte heller ovanligt att det har en påverkan även på samlivet. Oavsett om du lever i en relation eller är singel kan det upplevas genant och svårt att tänka sig att vara intim med någon. Det är inte alla som får problem med samlivet kopplat till sina tarmbesvär, men om du har det kan det vara bra att få lite hjälp på vägen.

Tarmbesvär och påverkan på samlivet

Efter avslutad cancerbehandling kan du leva med tarmbesvär så som diaréer och läckage. Att ha problem med att kontrollera tarmarna kan kännas genant. Kanske känner du dig otrygg i sociala sammanhang på grund av problem med att hålla gaser och avföring inne. Att ha problem med att kontrollera tarmarna kan göra att du inte känner dig trygg med din kropp och det kan upplevas genant. Många upplever att det känns extra genant att inte ha kontroll på kroppens funktioner under sexuell aktivitet med en partner. Det kan göra att du avstår från kramar och intimitet. Att du drar dig undan och håller dig på din kant för att det känns som att det med närhet och beröring förväntas att det ska leda till en sexuell akt.

En förändrad kropp

De problem du fått efter avslutad cancerbehandling gör kanske inte bara att du känner dig otrygg utan också att du har svårt att tycka om din kropp. Om så är fallet är det ofta svårt att förstå att någon annan kan göra det. Du kan också ha förändrad anatomi efter operation vilket också kan komma att påverka ditt samliv. Ta gärna del av vår artikel om förändrad anatomi för att få förståelse för hur din kropp kan ha förändrats.

Att kroppen förändrats på olika sätt kan vara svårt att acceptera och det kan ta tid att lära sig leva med både de psykiska och fysiska men som kan ha uppstått efter avslutad behandling. Att hitta en väg tillbaka till en fungerande vardag kan ta tid och en viktig del i processen är att prata med dina nära. När det handlar om just samlivet är det viktigt att dela tankarna du har kring varför det för dig inte känns bra just nu, att låta din partner veta vad som har förändrats. Så väl psykiskt som fysiskt. Om du berättar för din partner blir det lättare för hen att förstå att det avstånd du eventuellt tar rent fysiskt inte beror på hen.

Har du problem med dina tarmar är det viktigt att du söker hjälp för dem, en del i att få hjälp kan också handla om att acceptera din nya kropp och hur den är efter avslutad cancerbehandling. Ibland hjälper det att prata med nära men det kan även vara så att du behöver professionell hjälp av en psykolog eller samtalsterapeut. Det kan vara en god hjälp på vägen att bara få bekräftat, ”kartlagt” och klarlagt vilka förändringar som påverkar en, att man på grund av behandlingarna fått tarmproblem som i sin tur påverkar lust och känslan för kroppen.