Närhet efter en cancerbehandling

En cancersjukdom och behandling påverkar med största sannolikhet ditt liv på många olika plan. Delar märker du direkt och andra märks först efter hand. Oavsett om du lever tillsammans med någon eller är singel så är det vanligt att närheten och sexualiteten periodvis inte är som den brukar. För vissa löser detta sig efter avslutad behandling, för andra tar det tid. Det är inte ovanligt, men kan både vara jobbigt och ledsamt.

Närhet efter en cancerbehandling

I en relation

Det kan vara svårt att prata om sexlivet, och kanske har du inte tidigare känt att ni haft behov av att prata om det. Det har helt enkelt “bara” fungerat och inte varit något ni tagit upp. När den ene i en relation drabbas av en sjukdom är det lätt att rollerna i relationen förändras. Den som tidigare var fysiskt eller mentalt stark kanske har blivit svagare och den som brukade ha en stöttande roll kan nu själv vara den som behöver få stöd. Kanske känner du att du förändrats under din sjukdomstid och är rädd för att förlora din partner av den anledningen. Du kan uppleva till exempel ilska och sorg över den sjukdom som drabbat dig. Det är naturligt och helt normala känslor, och att sätta ord på dessa känslor kan hjälpa både dig och din partner.

Prata om det

Det kanske viktigaste rådet att ge någon i en relation är att prata med varandra om det som är jobbigt och svårt. Att lyfta ett behov, att våga prata om hur behoven kan förändras, att berätta hur du mår samt att prata om dina känslor gör att ni kan undvika att missförstånd uppstår. Våga prata om vad som är viktigt för dig.

Kanske har du under en period ett behov av att få känna närhet, att få en kram utan att det ska uppfattas som en sexuell invit. Det är viktigt att din partner vet om vad du känner och vad du behöver så att hen inte misstolkar dina signaler. Kanske är du inte redo att återuppta samlivet ännu, men har en önskan om att vara nära och känna ömhet. Detta är såklart helt okej och även vanligt efter en cancersjukdom. Om ni har en dialog och ger utrymme för varandras känslor så är det lättare att både få och ge förståelse. Ha som regel att berätta vad du känner trots att det kan kännas ovant.

Ibland kan ett problem upplevas som oöverkomligt och göra att närheten och glädjen i en relation försvinner. Sjukdom och behandling kan bidra till dessa känslor, men kanske hade helt andra påfrestningar i livet drabbat er som gjort att ni hamnat i en liknande situation. När närheten och glädjen försvinner i en relation kan det leda till att man går skilda vägar eller tar en paus i förhållandet men ibland leder problemen till en ökad närhet till varandra för att livet och relationen kanske uppskattas mer än tidigare. Genom att prata om det som är jobbigt och svårt kan man gemensamt hitta vägar framåt. Ibland kan professionell hjälp från kurator eller annan samtalskontakt enskilt eller tillsammans med partnern vara värdefullt.

Som singel

Ibland kan självkänslan bli “stukad” och självbilden påverkad efter cancer. Att träffa en ny partner som du kan vara intim med kan kännas långt bort. Kanske funderar du på hur och när du ska berätta för en ny partner att du haft cancer och genomgått behandlingar. Andra som varit i den situationen och som delat sina erfarenheter berättar om att det går att få ett tillfredställande samliv trots de förändringar som kommit och att sexlivet kan bli bra även om det inte blir som förut. Det finns många olika sätt som man kan närma sig detta och det finns inga rätt eller fel. Ett sätt är att försöka vara så ärlig som möjligt och stegvis berätta vad du varit med om. Det kan leda till en djupare förståelse och öppna upp nya dörrar för hur ett samliv kan se ut och vara. Ibland kan det hjälpa att försöka fokusera på det som fungerar och är möjligt istället för att kämpa med det som inte längre fungerar.

Samlagsställningar

Rädsla över att det ska göra ont vid samlag kan göra dig spänd och då kan det vara svårt att känna njutning. Det kan underlätta för dig att i en samlagssituation känna att du har “kontroll” och kan dra dig undan om du skulle önska. Att “ligga sked”, det vill säga att ni ligger på sidan och att din partner ligger bakom dig är en variant, en annan är att du ligger eller sitter ovanpå partnern som ligger på rygg. Om du har fått ändtarmen bortopererad och därmed en bakåtriktad vagina kan vinkeln påverkas av om du sitter eller halvligger med en kudde under rumpan och med raka ben. Att med vaginalstav eller dildo känna efter vilken vinkel som känns bäst för dig, på egen hand eller med din partner, kan vara ett sätt att återta sin kropp och lära sig vad som fungerar i en samlagssituation och lära känna kroppen på nytt.

Oavsett om du har en partner eller är singel, är onani eller egensex något som är naturligt och kan bidra till att lära känna hur du fungerar sexuellt, vad du tänder på och som kan få dig att må bra, njuta och känna avslappning. Det kan även ge dig en känsla för vad som känns bra eller mindre bra vid sexuell aktivitet.