Påverkan på sexualitet och intimitet för kvinnor

Vid en cancersjukdom finns det flera sätt som din sexualitet kan ha påverkats på. Genom att få kunskap om förändringar som kan ha uppstått samt hur man kan hantera dem, finns möjlighet att få ett bra och fungerande sexliv. I denna artikel tar vi upp hur fysisk sexuell funktion kan ha påverkats av cancerbehandlingen

Påverkan på sexualitet för kvinnor

Det är viktigt att veta att långt ifrån alla som behandlats för cancer i nedre delen av buken får långvariga sexuella problem men i det akuta skedet av diagnos och behandling får alla någon form av påverkan på sin sexualitet. Kvinnors och mäns problem har både likheter och skillnader och vi beskriver i denna artikel problem som kan uppstå hos kvinnor.

Forskning visar på att 25-50% av alla som haft cancer i bäckenområdet får sexuella problem relaterade till behandlingens effekter.

Den sexuella energin uttrycks i och är en del av vår personlighet; hur vi söker kärlek, värme och kontakt, hur vi tar i varandra och inte minst genom våra känslor och handlingar. Det är ett finstämt samspel med kroppens biologi och våra samlade ackumulerade erfarenheter genom uppfostran och social påverkan. Hur vi ser på sexualiteten kan också bero på vilka normer och vilken kultur vi vuxit upp med. Den sexuella driften och lusten kan också vara olika från person till person och variera i olika tider av ens liv.

Sexualiteten är en del av livet oavsett om du har en partner eller inte. Hur man ser på sin sexualitet är olika från människa till människa. Genom att få kunskap om förändringar som kan ha uppstått i samband med din sjukdom och behandling samt hur du kan hantera dem, finns möjlighet att få ett bra och fungerande sexliv. Vad som är ett bra sexliv är det bara du som kan säga. Men kanske kan våra råd om vad du själv kan göra, vara en hjälp på din väg mot förbättrad sexuell hälsa trots förändrade förutsättningar.

Det finns många olika orsaker till att sexualiteten påverkas hos canceröverlevare. Det kan dels röra sig om förändrade fysiska förutsättningar och förändrad självbild men det kan också handla om att dina nära relationer har förändrats. Den fysiska delen av sexualiteten samspelar med det psykologiska och sociala.

Läs gärna WHOs defintion av sexualitet här.

Fysisk funktion innan behandling

För att du ska få en förståelse för hur din kropp har påverkats av sjukdom och behandling kommer vi här förklara hur den fysiska sexuella funktionen fungerar. Generellt vet många kvinnor inte hur deras underliv och organ ser ut eller kroppen fungerar sexuellt.

Livmoderkropp och livmoderhals ligger bakom urinblåsan. Äggstockar och äggledare är belägna vid sidan om livmodern. Äggstockarna producerar det mesta av kroppens östrogen och behövs för att kunna producera ägg, bli gravid och för andra funktioner i kroppen. Östrogen gör slemhinnorna starka och smidiga, det skyddar mot benskörhet och hjärt- och kärlsjukdomar.

Läs mer om hur könsorganen fungerar på 1177.

Slidan är lite bakåtriktad och ligger framför ändtarmen. Slidan är veckad och har stor töjningsförmåga. Vulva med yttre och inre blygdläppar, klitoris, venusberget, mellangården och körtlar vid slidmynningen. Klitoris har svällkroppar på djupet vid sidan av slidmynningen.

Både kvinnor och män kan få erektion vid sexuell upphetsning. I en sexuellt upphetsad situation aktiveras nervsystemet och blodgenomströmningen i underlivet ökar. Hos kvinnor sker detta speciellt i klitoris, blygdläppar, i slidmynningen samt i slidväggarna. Erektionen leder till att slidan vidgas och förlängs och slidväggen, som i normala fall är veckig, slätas ut och blir fuktig (lubrikation). Fuktigheten vid sexuell tändning uppstår av en vätska som pressas fram från de blodfyllda slemhinnorna. När klimax nås uppstår en orgasm som innebär att det sker en kombination av sammandragningar i musklerna i bäckenet och slidan. Här är bäckenbottenmuskulaturen och blodflödet betydlesefulla. Den mentala njutningsupplevelsen kan leda till en känsla av tillfredsställelse. För att en orgasm ska kunna ske behöver huvudet och kroppen kunna samarbeta. Vi behöver känna sexuell lust och upphetsning.

Fysik funktion efter behandling

En cancersjukdom och behandling påverkar stora delar av livet. Kanske har du opererats och fått förändrad anatomi, eller blivit strålad och fått skörare och torrare slemhinnor. Detta kan vara något som fysiskt påverkar dig i ditt samliv. Det är viktigt att veta att det finns hjälp att få för att hitta tillbaka till ett fungerande samliv trots de fysiska hinder du upplever efter avslutad behandling. Det kan också vara viktigt att komma ihåg att sexuell njutning för många kvinnor kan uppnås på andra sätt än genom penetrerande samlag.

Efter operation
Har du haft en gynekologisk cancer och opererat bort livmodern har man vanligtvis tagit bort en liten del av slidans topp och sytt ihop den. Det finns inget öppet hål ut i buken via slidan men slidan kan kännas förkortad och mindre elastisk av behandlingarna. Det finns inte något tomrum på den plats för det organet som opererats bort. De organ som ligger runtomkring fyller ut den platsen. Har dina äggstockar opererats bort kommer du in i ett förtidigt eller förstärkt klimakterium. Då kan du efter behandling uppleva svettningar, vallningar, sköra och torra slemhinnor, detta gäller även dig som redan innan din diagnos kommit i klimakteriet. Är du yngre kommer du in i ett förtidigt klimakterium vilket dessvärre innebär att du inte kommer kunna bli gravid samt att du får besvären vi beskriver ovan. Om du är osäker på vilka organ som är bortopererade behöver du fråga din läkare eller sjuksköterska, detta kan ge dig en klarare bild av hur din kropp fungerar idag.

Läs mer om klimakteriella besvär.

Om din cancer har suttit i ändtarmen kan ändtarmen ha opererats bort. Då kan livmodern ha fallit bakåt och slidan kan vara bakåtvinklad eftersom det har skapats plats där ändtarmen tidigare suttit. Då har du fått en stomi. Ibland opereras endast en del av ändtarmen bort och då kan man ha kvar ändtarmsöppningen vilket innebär att livmoder och slida troligtvis inte fallit bakåt eller nedåt.

Strålbehandling
I samband med strålbehandling kan nerver och blodkärl skadas och då kan känselupplevelsen i underlivet förändras. Både kvinnor och män kan få erektion vid sexuell upphetsning, en funktion som efter cancerbehandling kan ha skadats. Strålbehandlingen kan även ha slagit ut äggstockarnas funktion vilket gör att du kommer i ett förtidigt eller förstärkt klimakterium. Detta kan ske även om du kommit in i klimakteriet innan du fick din diagnos och behandling. Du kan efter behandling på nytt uppleva svettningar, vallningar, sköra och torra slemhinnor. Är du yngre kommer du in i ett förtidigt klimakterium vilket dessvärre innebär att du inte kommer kunna bli gravid samt att du får klimakteriella besvär.

Läs mer om klimakteriella besvär här.

Slemhinnan i underlivet är strålkänslig och blir av behandlingen skör och irriterad, den kan även bli mindre elastisk och torr. Efter behandlingen kan slemhinnan ibland vara sårig, när dessa sår ska läka händer det att slidväggarna läker ihop, så kallad vaginalsammanväxning och vaginalstenos. Detta kan resultera i att det kan vara svårt att genomföra gynekologiska undersökningar och vaginala samlag. Strålbehandlingens effekter på slemhinnan beror på inflammatoriska processer under strålningen och innebär för dig i det “akuta skedet” under behandlingstiden ofta rodnad, irritation, klåda och ibland sårighet. Om du är under behandling behöver du prata med sjuksköterska eller läkare på din strålbehandlingsavdelning om att få lindring av dessa besvär. De akuta biverkningarna brukar avta och lägga sig några veckor efter att strålbehandlingen är avslutad. Vad som sker efter att behandlingen är avslutad är att kroppen vill läka.

Läs mer om hur du förebygger vaginalsammanväxning och vaginalstenos.

Cellgifter
Att ha blivit behandlad med cellgifter kan ge många olika typer av biverkningar. Vissa är övergående och andra kan du behöva lära dig leva med. Det finns även en del biverkningar som kan ha negativ påverkan på ditt sexualitet och samliv. Cellgiftsbehandlingen har oftast även en påverkan på produktionen av ägg och spermier. Oftast är denna påverkan temporär och övergående, men det kan också leda till sterilitet, och om du är kvinna hamnar du då i ett för tidigt klimakterium.

Cellgifter kan göra att dina slemhinnor blir torra, sköra och lättblödande, vilket kan leda till problem vid penetrerande sex. Det kan upplevas som obehagligt men det kan även hända att du börjar blöda.

En del cellgifter kan också påverka nerverna och leda till nedsatt känsel i händer och fötter, för en del kvinnor kan det även innebära nedsatt känsel i underlivet, det kallas även för neuropati. Nedsatt känsel i könsorganen kan påverka den sexuella upplevelsen och det kan hända att det behövs mer stimulans och tar längre tid än tidigare för att uppnå orgasm än vad det gjort tidigare i livet. Det finns i dagsläget ingen effektiv behandling mot den typen av biverkning men man vet att påverkan kan vara övergående men i vissa fall tyvärr hålla i sig i flera år. Det finns geler som kan vara en hjälp och som du kan läsa mer om under Lösningar – råd om lusthöjande medel, östrogen och glidmedel

Fördjupning

Här har vi samlat lite bra artiklar och information som kan vara relevant för dig som vill fördjupa dig lite mer kring sex och cancer.

Cancer, sex och fertilitet hos 1177.
Sex och cancer hos Cancerfonden.
Podd: Våga fråga med gynonkolog Karin Bergmark och specialissjuksköterskan Lisen Heden