Till dig som har partner

Kanske blir det inte alls så som det var förut, men det kan bli på ett nytt bra sätt. Ofta har man en bild av hur sexlivet ska vara, kanske genom medier och samhällets normer. Vad som är ett bra sexliv är det bara du som bestämmer. 

Till dig som har partner

Förutsättningen för att få ett fungerande sexliv kan vara att prata med varandra, sätta ord på tankar, känslor och rädlsor. På så sätt kan många missförstånd undvikas eller redas ut. Kanske blir inte sexlivet som före din cancerbehandling men det kan bli på ett nytt bra sätt.

 

Beröring, närhet och ömhet, att ligga nära varandra och vila gemensamt är positivt för samlivet. Kanske har du under en period ett behov av att få känna närhet, att få en kram utan att det ska uppfattas som en sexuell invit. Det är viktigt att din partner vet om vad du känner och vad du behöver så att hen inte misstolkar dina signaler. Kanske är du inte redo att återuppta samlivet ännu, men har en önskan om att vara nära och känna ömhet. Om ni har en dialog och ger utrymmer för varandras känslor så är det lättare att både få och ge förståelse. Ha som regel att berätta vad du känner trots att det kan kännas ovant.

 

Ibland kan ett problem upplevas som oöverkomligt och göra att närheten och glädjen i en relation försvinner. Sjukdom och behandling kan bidra till dessa känslor, men kanske hade helt andra påfrestningar i livet drabbat er osom gjort att ni hamnat i en liknande situation.

 

 

När närheten och glädjen försvinner i en relation kan det leda till att man går skilda vägar eller tar en paus i förhållandet men ibland leder problemen till en ökad närhet till varandra för att livet och relationen kanske uppskattas mer än tidigare

Genom att prata om det som är jobbigt och svårt kan man gemensamt hitta vägar framåt. Ibland kan professionell hjälp från kurator eller annan samtalskontakt enskilt eller tillsammans med partnern vara värdefullt.