Lustproblem

Sexlusten varierar under hela livet och påverkas av många olika faktorer. Var du är i livet, hur du mår och hur du ser på dig själv och eventuell partner har betydelse. Kroppens förändring kan göra att du känner mindre lust. Lusten väcks genom våra sinnen; synen, hörseln, smaken, lukten och känseln. Tankar och oro, rädslor och tidigare negativa erfarenheter kan hämma den sexuella lusten.

Lustproblem

Allt som rör sexualitet och lust börjar i hjärnan; du ser något, minns något, känner beröring, ger beröring eller känner en viss doft och då kan ditt ”lust-centra” väckas.

Kroppens gensvar
Hur kroppen normalt svarar på sexuell stimulans är till viss del individuellt. Men vanligt är att när lusten har väckts och du får en sexuell tändning går det signaler från hjärna till bäckenområdet som leder till ökad blodgenomströmning genitalt. Nerver och blodkärl ”jobbar” och vid tillräcklig blodgenomströmning uppstår en erektion hos såväl män som kvinnor. När det funktionella gensvaret når medvetandet ökar lusten och känslan av upphetsning.

Hur påverkas den sexuella hälsan av cancersjukdom och behandling?
Du kan känna att du inte känner igen sin kropp, att den reagerar annorlunda och det kan vara svårt att acceptera. När kroppen inte ser likadan ut som innan man fick sin cancersjukdom kan lusten till sex minska. Självkänslan kan påverkas när man tappar hår, ögonbryn och könshår. Synliga tecken som operationsärr, stomipåse, lymfödem, att gå upp i vikt eller att tappa vikt och förlust av kroppsorgan kan inverka på sexlusten. Minskad lust kan göra att du undviker intimitet och närhet vilket i sin tur kan leda till missförstånd i en relation. Kanske leder det till skuldkänslor och undvikande beteende, och för att inte fastna i ett sådant tillstånd behöver du berätta om det för din partner eller den som står dig nära.

Om cancern sitter i eller i närheten av ditt underliv, penis, vagina, ändtarm eller munhåla, kan det påverka din sexualitet och samliv på ett konkret fysiskt sätt. För många har dessa områden på kroppen betydelse för sexualiteten. Nerver och blodförsörjning kan skadas av behandlingen och känsligheten kan påverkas. Förmåga att få erektion kan bli nedsatt eller försvinna helt. Hudskador med smärta, klåda, blåsor och sprickor är biverkningar som kan uppstå av behandlingar som också påverkar hur du känner och kanske gör det omöjligt att vara intim eller kunna stimuleras till orgasm.

Under behandling kanske allt fokus ligger på att försöka klara av behandlingarna och överleva. Du kanske behöver vara uppmärksam på biverkningar och även på att försöka få ihop vardagslivet. Behandlingstiden kan vara turbulent och frågor kan väckas om varför just du blev sjuk, hur livet ska bli nu och hur dina nära ska klara av att du är sjuk. Existensen kanske är hotad, oro och rädsla för återfall är vanligt. Då kan lusten och sexualiteten kännas långt borta för vissa. För andra kan en sjukdomsperiod förhöja livskänslan och närvaron och istället ge ökad lust. Det är inte ovanligt att behovet av beröring, närhet och intimitet kan bli extra viktigt.

Ska det alltid vara såhär?
Många biverkningar försvinner med tiden när kroppen läker. Vissa kan bli bestående. Det finns möjlighet till olika behandlingar som lindrar. Om det gör ont eller blöder kan det finnas bra behandling för dig med stärkande hormonkräm som gör slemhinnorna mindre sköra och torra. Läs gärna mer om detta under Lösningar – Hjälpmedel vid intimitet.

Lustproblem är vanligt och kan bero på nedstämdhet som kan behöva behandlas. Men det finns mycket att göra som kan höja din lust, kanske behöver du jobba med lusten generellt? Tycker du om att göra de saker som tidigare varit lustfyllda? Om inte kan du behöva börja jobba där, med lusten generellt och sedan jobba vidare med sexlusten. Läs gärna vidare under Lösningar – Att väcka lusten.

Kom också ihåg att ge dig själv och eventuell partner tid för återhämtning. Stress, oro och ångest är sådant som kan hämma lusten. Då är det kanske bra att tänka att sexuell rehabilitering kan behöva få ta sin tid och ofta inte kan skyndas på. Kanske är sexualiteten stukad och kanske blir sexlivet inte som det var förut. Men det kan bli på ett nytt, bra sätt. Att prata om det tillsammans med någon (din partner, en vän, någon i vården eller sexualrådgivare/sexolog) kan vara en bra hjälp. Läs mer under Symptom – Sexuell hälsa och rehabilitering efter cancersjukdom.