Till dig som är partner

Till dig som är partner

Både partner och andra som är i den drabbades närhet kan uppleva att relationen blir förändrad. Det är viktigt att vara lyhörd och försöka vara delaktig utifrån era behov. Undvik inte att berätta om dina tankar, känslor och behov.

Det är normalt att känna oro för hur den drabbade har det, vilka tankar och känslor som finns och det är risk att man tolkar in hur den andre känner utan att faktiskt veta om det är sant. Många missförstånd kan undvikas eller redas ut genom att prata med varandra. Förutsätt inte att du vet vad din partner behöver utan välj att istället fråga. Lusten kan påverkas, roller i relationer kan förändras under och efter cancerbehandlingen. Den drabbades sätt att se på sig själv kan påverka även dig och er relation.

”Min partners cancersjukdom och behandling har påverkat vårt sexliv och även min sexualitet. Hur kan jag prata om detta?”

 

När sexlivet förändras kan en känna sig sårbar och det kan vara svårt att prata om förluster, sorg och saknad av förlorad eller sänkt sexuell förmåga, lust och funktion. Det är en naturlig del i krisen och man kan så småningom gå in i en nyorienteringsfas även gällande sexualiteten. Kanske blir det inte alls så som det var förut, men det kan bli på ett nytt bra sätt.