Symtom

Här hittar du fysiska symtom som kan uppstå efter avslutad behandling mot cancer i nedre delen av buken. Forskning och erfarenheter visar att problem kan uppstå i relation till tarm, sexualitet, urinblåsa och lymfödem. Vår förhoppning är att denna information kan hjälpa dig i din cancerrehabilitering. 

Kategorier:

  • Rensa filter

Akuta avföringsträngningar

Akuta avföringsträngningar har till största delen att göra med att avföringen transporteras för snabbt genom tarmen. Vanligt är att avföringen är lös vilket gör att du kan då får problem med att hålla dig när trängningarna plötsligt kommer.

Läs mer

Ansträngningsinkontinens

Ansträngningsinkontinens drabbar främst kvinnor som vid klimakteriet får en östrogenbrist som kan bidra till att slemhinnan som tidigare varit veckad blir slät och därför inte håller tätt lika lätt. En förlossning kan också bidra till att musklerna vid urinröret försvagas och att urinröret sjunker ner i bäckenet, även detta kan leda till att man läcker […]

Läs mer

Avföringsläckage

Det kan finnas många orsaker till varför du har problem med avföringsläckage. Oavsett vilken den bakomliggande orsaken är så upplever de allra flesta att det är genant och förenat med ett stort obehag.

Läs mer

Blod i avföringen

Det finns olika orsaker till tarmblödning. Om du fått strålbehandling mot buk eller bäcken är tarmslemhinnan ofta påverkad och lättblödande och det kan vara därför som det kommer blod i avföringen eller från ändtarmen. Vad det beror på och hur vanligt det är kan du läsa i denna artikel.

Läs mer

Blod i urinen

Efter din strålbehandling kan det uppstå blödningar i urinblåsan som beror på att strålningen påverkar slemhinnan i urinröret. När du kissar retas slemhinnorna, som redan är sköra efter strålbehandlingen, och du kan därför kissa blod. Blodkärlen i urinblåsan kan vara ytliga efter avslutad strålbehandling och det gör att det lättare blöder. Det kan hända att […]

Läs mer

Fatigue – trötthet

De allra flesta som genomgår en cancerbehandling drabbas av en trötthet som kallas fatigue. Denna trötthet kan göra att du tappar lust till sådant du tidigare orkat. Precis som detta kan komma att påverka andra delar av ditt liv kommer det med största sannolikhet att påverka ditt samliv.

Läs mer

Förändrad vaginal anatomi

Hur ser underlivet ut efter behandling? Anatomin kan vara förändrad efter operation eller strålbehandling och det kan påverka den sexuella funktionen. Operation vid en gynekologisk cancer kan ha gjort att slidan är förkortad, operation vid ändtarmscancer kan leda till att slidan får en förändrad vinkel.

Läs mer

Förstoppning

Om du har problem med förstoppning innebär det att du har svårt att tömma tarmen och att avföringen är hård och trög. Ofta beror förstoppning på något man ätit eller att man är orolig och stressad och det finns mediciner som ökar risken för förstoppning.

Läs mer

Gaser

Att ha gaser i tarmarna är helt normalt. Gaserna består dels av luft du svalt men produceras även av bakterier i tjocktarmen. När du har behandlats för cancer i nedre delen av buken har din tarmflora förändrats. I den här artikeln tar vi upp hur och varför detta kan leda till att du får problem med gaser.

Läs mer

Lös avföring

Avföring varierar ofta i konsistens och kan vara både lös och hård, det är helt normalt. Har du däremot problem med lös avföring så har du säkert märkt att även lös avföring kan variera i konsistens. I den här artikel ger vid dig en bakgrund till varför problem med lös avföring kan uppstå och hur lös avföring kan förändras.

Läs mer

Lustproblem

Tankar, tunga känslor och oro, stress, rädsla och tidigare negativa erfarenheter kan hämma lusten. Under och efter cancersjukdom är det vanligt att sexlusten försvinner eller att nivån blir lägre. Nedstämdhet, depression och biverkningar från läkemedel kan också påverka. I denna artikel tar vi upp hur din lust kan påverkas av cancersjukdom och behandling.

Läs mer

Oljig och fet avföring

Efter strålning mot nedre delen av buken finns det en rad anledningar till att man kan få diarré, gaser, bubblig mage och känner sig uppblåst. Om dessa olika symtom förekommer tillsammans med en ganska kraftig ljus diarré som är lös och lite oljig så kan det vara ett symptom på något som kallas bakteriell överväxt i tunntarmen.

Läs mer

Påverkan på sexualitet för kvinnor

Det är viktigt att veta att långt ifrån alla som behandlats för cancer i nedre delen av buken får långvariga sexuella problem men i det akuta skedet av diagnos och behandling får alla någon form av påverkan på sin sexualitet. Vad som är ett bra sexliv är det bara du som kan säga. Hur fysisk sexuell funktion kan ha påverkats av cancerbehandlingen beskrivs här.

Läs mer

Påverkan på sexualitet för män

Bäckenområdet är ett område med mycket blodkärl, nerver och muskler. Dessa kan komma att påverkas av behandlingen på ett sätt som du kanske inte hade tänkt på innan.Till exempel om man behandlats för en ändtarmscancer så tänker man att tarmfunktionen kommer att förändras, men det är inte lika lätt att förstå att blåsan eller sexualiteten […]

Läs mer

Risk för vaginal sammanväxning

Efter avslutad strålbehandling kan slidslemhinnan vara sårig och irriterad. Då slidans väggar ligger mot varandra kan det därför hända att slidväggarna börjar att läka samman. Detta händer inte alla men alla behöver känna till att risken finns och vad man kan göra för att förhindra eller förebygga sammanväxning. Det kan du läsa om i denna artikel

Läs mer

Sexliv om samlag gör ont

Vid smärta i vaginan är det viktigt att tänka på att inte ha penetrerande samlag utan att i stället testa att ha andra former av sex. Smeksex, klitorissex, oralsex eller andra variationer går bra att ägna sig åt, det viktigaste är att du inte utsätter dig för något som gör ont. Att upprepat utsätta sig […]

Läs mer

Sexuell hälsa och rehabilitering

I denna artikel länkar vi till en broschyr som är framtagen för att öppna upp för samtal om sexuell hälsa under och efter cancerbehandling. Den är inte skriven för någon specifik diagnos utan vänder sig till alla som är berörda av cancersjukdom. Här får du även handfasta råd och tips!

Läs mer

Smärta i slidmynningen

Efter eller under en strålbehandling mot nedre delen av bäckenområdet finns det en del kvinnor som kan få smärta i slidmynningen i samband med samlag eller motsvarande. Om du har problem med det är det viktigt att känna till att det kan vara övergående men om tillståndet kvarstår finns det hjälp att få. Vi ger här en kort beskrivning av symtomet och länkar till hur det kan behandlas.

Läs mer

Svettningar, vallningar och utebliven mens

Redan efter ett par veckors strålbehandling kan du uppleva svettningar, värmevallningar, sköra slemhinnor och utebliven mens. Anledningen är att kroppen påverkas av den minskade östrogenproduktionen och beror på att äggstockarna fått en viss stråldos. Det gör att du har kommit in i ett för tidigt klimakterium eller, om du redan har gått igenom denna fas i livet tidigare, ett förstärkt klimakterium.

Läs mer

Svullnad och tyngkänsla i benen

Upplever du en svullnad och tyngd i benen? Har du värk och märker att strumpkanten stramar hårdare runt ankeln än den brukar? Då kan det vara så att du har problem med lymfödem. I den här artikel tar vi upp hur lymfan fungerar, vad lymfödem är och hur det kan behandlas.

Läs mer

Tarmbesvär och påverkan på samlivet

Sexualitet och intimitet är en del av livet. Periodvis kan det dock vara något du inte vill, kan eller orkar lägga fokus på. Att ha problem med tarmarna och lida av diarré och gaser kan vara något som gör att du känner att du inte vill vara nära någon. I den här artikeln tar vi upp hur tarmbesvär kan påverka samlivet.

Läs mer

Tarmvred

Tarmvred är ett akut tillstånd som kan uppstå när du blivit strålbehandlad eller opererad för cancer i buken.

Vanliga symtom är att du mår illa, kräks och har ont i magen.

Läs mer

Tömningsproblem av urinblåsan

Efter onkologisk behandling mot nedre delen av buken kan man få problem med urinläckage, trängningar och svårighet att kissa. Tömningsproblem av urinblåsan kan vara olika saker som att det kan vara svårt att komma igång med att kissa, du kan ha en svag stråle/försvagat urinflöde, urinstrålen kan komma spridd, urinflödet kan avstanna och starta igen […]

Läs mer

Trängningsinkontinens/överaktiv blåsa

Om du har problem med trängningar så behöver du ofta gå på toaletten, vad som räknas som ofta kan vara lite svårt att veta men en generell regel är att mer än 8 gånger/dag och i vissa fall upp till 20 gånger på ett dygn kan ses som mycket. Det kan även vara så att […]

Läs mer

Urininkontinens

Urinblåsan hos en vuxen rymmer cirka 5-6 deciliter och de flesta behöver gå på toaletten 4-8 gånger per dygn. Antalet toalettbesök under dygnet kan variera beroende på hur mycket man druckit, men kroppen behöver oftast minst ett par liter vatten per dygn via mat och dryck för att alla celler och organ ska fungera normalt. […]

Läs mer